Entries by Администратор

Агресивно поведение

Зад агресивното поведение при децата не винаги стои някакво психично разстройство, въпреки че е особено срещан проблем за много деца с разстройства от аутистичния спектър. Причините за агресия при едно дете обаче могат да бъдат много различни: липса на внимание, липса на сън, липса на достатъчно контрол или свръх контрол и др. Агресията винаги се […]