Entries by Администратор

Програма „АЗ МОГА“ 2017

Операция „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2014-2020 на стойност 50 млн. лв. ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. По-специфично в тази операция е, че тя ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на […]