Годишната оценка на служителите

Годишната оценка често се оказва трън в очите на служители, мениджъри и HR. И все пак,  компаниите продължават да планират прегледи на ефективността веднъж годишно.

Мениджърите често се стресират от допълнителната работа преди и след срещата, плюс дискомфорта, свързан с това, че понякога трябва да казват на служителите неща, които не искат да чуят.

Служителите обикновено се страхуват от разговорите, чудейки се как са се справили. Служителите се притесняват, че обсъждането веднъж годишно не е достатъчно. Според едно скорошно изследване, конкретно служителите са притеснени, че:

Прочетете повече

Съвети за организацията на Коледното парти

Вероятно тази година всички организации планират Коледно парти за служителите без изисквания за маски и други ограничения. Обикновено изпълнени с храна и игри, тези събития развиват и укрепват връзките между колегите и изграждат по-добра обща екипна динамика.

Ето някои съвети за организацията на фирменото Коледно парти:

Прочетете повече

Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда

Анализът на образователната практика през последните десетилетия показва, че настоящитеобразователни техники често са критикувани поради предоставяне на знания в завършен вид и пасивност на учениците в учебния процес.
В съвременното образование се обръща специално внимание на развитието на личностните качества на учениците, тяхната обща култура, разбиране на стойността на образованието, вътрешна мотивация и отговорност за собственото им обучение.

Прочетете повече

Обучение за работа в екип

Обучението на вашите служители в нови умения и нови технологии е отлична инвестиция. Но ползите от екипното обучение се простират още по-широко. „Екипното обучение е жизненоважно, защото екипите, а не индивидите, са основната единица за обучение в съвременните организации.“

Това е цитат от Senge, който е влиятелен системен учен и  подчертава важността на екипното обучение.  Екипното обучение осигурява всички предимства на повишаването на уменията на отделните служители, но ги комбинира с динамиката на екипа, за да умножи положителните ефекти.

Прочетете повече

Обучение Метафорични асоциативни карти

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Защо хората правят това, което правят?  Използването на карти за идентифициране и разрешаване на  междуличностни конфликти, за изясняване на несъзнаваните мотиви на проблемното поведение на човек и намиране на вътрешните ресурси за тяхното решаване е техника, чрез която целите се постигат изключително лесно и приятно. Картите стимулират креативността и комуникацията. Развиват творчески потенциал, и интуицията. Включват се карти с красиви илюстрации и карти с думи или фрази. Чрез смесването и съвпадението на картите и случайното или умишлено сдвояване на изображения с думи се създават безброй комбинации, които могат да преодолеят чувствата и словесната изява . Като инструмент и трамплин за въображението, красивите карти за асоцииране са подходящи за възрастни и деца от всички възрасти. Под формата на игра се постигат заложените сериозни цели. 

Асоциативните карти отразяват нашето състояние и нагласи към определени житейски ситуации, личности и отношенията ни с тях.

Kартите като метафорични прожекционни инструменти предизвикват нашата фантазия. Връщането във фантазията към свободно детско поведение без преценка или критика се превръща в терапевтично преживяване. Може да се създадат въображаеми светове и да се засили нашата креативност. Използвайки картиte, участниците в обучението ще могат да вербализират страхове, тревоги, надежди, мечти и др.  и в същото време отново чрез картите, ще могат сами да изведат правилните за тях начини за действие.

За включване в обучение, моля изпратете запитване на имейл: edu@institute-hr.com или ни пишете през Контактната форма на сайта.

Компетентностен модел в образованието

Когато става въпрос за основните цели на всяка образователна институция, максимизирането на резултатите от обучението на учениците е приоритет. Резултатите зависят от много фактори, но основният фактор е качеството на образованието.

Така че, за да подобряват резултатите на учениците и да им помагат да развиват умения, за образователните институции е задължително непрекъснато да оценяват своите стратегии за преподаване и учене, да променят съдържанието и да предоставят образование, основано на компетентности.

Нека разгледаме по-подробно концепцията за образование, базирано на компетентности.

Прочетете повече

Кибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за киберрисковете и справянето с тях в различните възрастови групи

Какво е кибертормоз?

Кибертормозът е използването на цифровите медии ( уебсайтове, приложения и текстови съобщения) за сплашване, разстройване или нараняване на някого. Това включва целенасочено многократно изпращане, публикуване или споделяне на негативно или вредно съдържание за някой друг.

Обикновено при кибертормоза има други хора, които виждат какво се случва. В тези ситуации хората могат да бъдат странични наблюдатели, съюзници или защитници.

Прочетете повече

Как да се справяме със скучните задачи

Всички се опитваме да прекарваме дните си, правейки неща, които ни карат да се чувстваме ангажирани. Но реалността е, че има много скучни работни задачи и това е работа, която също трябва да бъде свършена. Независимо дали става дума за миене на чинии, подаване на документи, въвеждане на данни или някоя от безбройните обикновени монотонни, но критични задачи, които поддържат функционирането на нашите домове, организации и общности.

Не винаги е лесно да се накараме да упорстваме и да работим по тези задачи, дори и да знаем, че трябва и е необходмо.

Какво е необходимо да направим, когато работата е скучна?

Прочетете повече

Синдром на оцелелите от съкращения

В днешни дни съкращения се случват в много организации и те се считат за един напълно приемлив инструмент за управление дори и в организации, които са икономически стабилни.
Редуцирането на работни места и длъжности в много случаи е в отговор на бързо променящите се технологии, нови пазарни изисквания и различна среда, в която компаниите се оказват.
В повечето случаи при съкращаване на работни места и длъжности в една организация, независимо от причините за това, фокусът се поставя само върху хората, които се съкращават и напускат организацията. В редица компании тези хора биват подпомагани по някакъв начин, който може да варира от подпомагащи срещи и насочване към преквалификация до изплащане на определени обезщетения.

Прочетете повече

Как да наемаме успешни мениджъри

Толкова е писано за лидерската личност и стил и изключително наблягане на качествата на „харизматичния лидер“, че мениджърите по човешки ресурси са в опасност да пренебрегнат най-критичния фактор за успеха на един ръководител: неговата интелигентност, необходима за поста на ръководител.

Как би могла да се разпознае такива интелигентност?

Прочетете повече