ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Ако работите с други хора, рано или късно почти неизбежно ще се сблъскате с необходимостта от разрешаване на конфликти. Може да се наложи да посредничите при спор между двама членове на вашия отдел. Или може да откриете, че сте ядосани от нещо, което колега е казал за вас на среща. Или може да се наложи да разрешите конфликт с клиент за пропуснат краен срок. В организациите конфликтите са неизбежни и добрите инструменти за управление на конфликти са от съществено значение.

Прочетете повече

Повишаване интереса към четенето

Тази година към каузата за повишаване на интереса към четенето на подрастващите „Походът на книгите“ се присъединяват любими певци и артисти, автори, спортисти, политици и представители на бизнеса. Зад каузата отново застават и знакови журналисти от българските медии.
През април всички те ще застанат с книга в ръка на живо или онлайн и ще четат откъси от любими свои творби на децата в училищата и детските градини в цялата страна. Към тях ще се присъединят кметове на общини и населени места, за да пренесат магията на детската книга и до най-отдалеченото кътче на страната.

Прочетете повече

ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

В съвременното образование иновациите навлизат във всички области. Утвърдените от миналото структури и подходи достигат във все по-малка степен до съзнанието и вниманието на децата и учениците. Чрез игровизация, педагозите получават мощен инструмент за повишаване усвояемостта на преподавания материал. Прилагането на игрови елементи в неигрови ситуации  все повече навлиза в процеса на обучение. Самите педагози възприемат по-лесно знания и придобиват умения, чрез прилагането на игрови модели в повишаването на квалификацията им. Учениците също показват по-високи постижения, когато игровизацията е част от обучението им. 

Прочетете повече

Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение

Дигиталният начин на живот е засегнал почти всеки аспект от живота ни. И това включва родителството.

Отминаха дните, когато децата бяха строго дисциплинирани и наказвани за всякакви грешки. Вместо това фокусът на родителството през последните няколко години се измести към методите за отглеждане, ориентирани към детето. В резултат на това днешните деца  рядко биват държани отговорни за действията си.

Прочетете повече

Годишната оценка на служителите

Годишната оценка често се оказва трън в очите на служители, мениджъри и HR. И все пак,  компаниите продължават да планират прегледи на ефективността веднъж годишно.

Мениджърите често се стресират от допълнителната работа преди и след срещата, плюс дискомфорта, свързан с това, че понякога трябва да казват на служителите неща, които не искат да чуят.

Служителите обикновено се страхуват от разговорите, чудейки се как са се справили. Служителите се притесняват, че обсъждането веднъж годишно не е достатъчно. Според едно скорошно изследване, конкретно служителите са притеснени, че:

Прочетете повече

Съвети за организацията на Коледното парти

Вероятно тази година всички организации планират Коледно парти за служителите без изисквания за маски и други ограничения. Обикновено изпълнени с храна и игри, тези събития развиват и укрепват връзките между колегите и изграждат по-добра обща екипна динамика.

Ето някои съвети за организацията на фирменото Коледно парти:

Прочетете повече

Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда

Анализът на образователната практика през последните десетилетия показва, че настоящитеобразователни техники често са критикувани поради предоставяне на знания в завършен вид и пасивност на учениците в учебния процес.
В съвременното образование се обръща специално внимание на развитието на личностните качества на учениците, тяхната обща култура, разбиране на стойността на образованието, вътрешна мотивация и отговорност за собственото им обучение.

Прочетете повече

Обучение за работа в екип

Обучението на вашите служители в нови умения и нови технологии е отлична инвестиция. Но ползите от екипното обучение се простират още по-широко. „Екипното обучение е жизненоважно, защото екипите, а не индивидите, са основната единица за обучение в съвременните организации.“

Това е цитат от Senge, който е влиятелен системен учен и  подчертава важността на екипното обучение.  Екипното обучение осигурява всички предимства на повишаването на уменията на отделните служители, но ги комбинира с динамиката на екипа, за да умножи положителните ефекти.

Прочетете повече

Обучение Метафорични асоциативни карти

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Защо хората правят това, което правят?  Използването на карти за идентифициране и разрешаване на  междуличностни конфликти, за изясняване на несъзнаваните мотиви на проблемното поведение на човек и намиране на вътрешните ресурси за тяхното решаване е техника, чрез която целите се постигат изключително лесно и приятно. Картите стимулират креативността и комуникацията. Развиват творчески потенциал, и интуицията. Включват се карти с красиви илюстрации и карти с думи или фрази. Чрез смесването и съвпадението на картите и случайното или умишлено сдвояване на изображения с думи се създават безброй комбинации, които могат да преодолеят чувствата и словесната изява . Като инструмент и трамплин за въображението, красивите карти за асоцииране са подходящи за възрастни и деца от всички възрасти. Под формата на игра се постигат заложените сериозни цели. 

Асоциативните карти отразяват нашето състояние и нагласи към определени житейски ситуации, личности и отношенията ни с тях.

Kартите като метафорични прожекционни инструменти предизвикват нашата фантазия. Връщането във фантазията към свободно детско поведение без преценка или критика се превръща в терапевтично преживяване. Може да се създадат въображаеми светове и да се засили нашата креативност. Използвайки картиte, участниците в обучението ще могат да вербализират страхове, тревоги, надежди, мечти и др.  и в същото време отново чрез картите, ще могат сами да изведат правилните за тях начини за действие.

За включване в обучение, моля изпратете запитване на имейл: edu@institute-hr.com или ни пишете през Контактната форма на сайта.

Компетентностен модел в образованието

Когато става въпрос за основните цели на всяка образователна институция, максимизирането на резултатите от обучението на учениците е приоритет. Резултатите зависят от много фактори, но основният фактор е качеството на образованието.

Така че, за да подобряват резултатите на учениците и да им помагат да развиват умения, за образователните институции е задължително непрекъснато да оценяват своите стратегии за преподаване и учене, да променят съдържанието и да предоставят образование, основано на компетентности.

Нека разгледаме по-подробно концепцията за образование, базирано на компетентности.

Прочетете повече