Използването на изкуствения интелект в училище и детската градина

Изкуственият интелект (ИИ) вече е част от живота ни, макар и доскоро на много от нас да изглеждаше като научна фантастика навлизането на технологията толкова широко и толкова леснодостъпна за всички.

Ето защо не е странно, че много училища и педагогически специалисти го включват като полезен инструмент в образованието. ИИ може да революционизира начина, по който не само учим, но и по който преподаваме. Ето защо включването на подобни теми е важно за обученията на учители и педагогически специалисти.

В следващите редове ще разгледаме какво представлява ИИ, какви са ползите му в образованието и как учителите могат да го използват.
Прочетете повече

Екранната зависимост при децата

Екранната зависимост при децата и какво може да направи училището или детската градина в преодоляването й

В съвременния свят, където технологиите проникват във всекидневието ни, екранната зависимост сред децата е станала сериозно предизвикателство. Представляваща съчетание от психологически и физиологически аспекти, екранната зависимост може да има дългосрочни негативни последици за здравето и развитието на децата. Въпреки това, образователните институции като училища и детски градини играят ключова роля в борбата с този проблем и намирането на устойчиви решения.

Причини за екранна зависимост при децата:

Прочетете повече

ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО

Пътеводител към професионалното портфолио на учителя: От бюрокрация към възможности

В света на образованието учителите се изправят пред разнообразни предизвикателства, включително този сложен процес на създаване на собствено учителско портфолио. Съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г., учителското портфолио е съществен елемент от професионалното развитие и оценка на педагогическия кадър. Но тази задача не трябва да бъде възприемана само като административно изискване – това е възможност да се подчертаят успехите и да се споделят най-добрите педагогически практики.

Прочетете повече

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ, ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ, ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изготвянето на електронни дидактически материали, уроци и тестове е цялостен процес, който обхваща различни аспекти на образователния процес и използва съвременните възможности на цифровите технологии. Ето някои от ключовите компоненти:

Прочетете повече

Консултиране на учители и директори относно децата в риск

Експертите от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката ще предоставят консултации на учители и директори на училища и детски градини относно правилното поведение в ситуации, когато децата са изложени на риск от насилие или се намират в кризисни ситуации, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Прочетете повече

Съвременни педагогически тенденции

В бързо променящия се свят, където технологията играе централна роля и където социалните и икономически фактори непрекъснато се променят, образованието трябва да бъде огледало на съвременните предизвикателства. Със силното настъпване на технологичната ера и изменящите се социални стандарти, се налага преразглеждане на педагогическите методи и стратегии.

В този контекст, проследяваме някои от съвременни педагогически тенденции, които формират учебния процес.

Прочетете повече

ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ

Облачните Технологии: съвременно средство за решаване на образователни задачи

Образованието се променя с ускорен темп, а с него и нуждите от иновативни подходи. Облачните технологии се явяват като ключов инструмент, предоставяйки неограничени възможности за обогатяване на образователния процес.

Ето няколко причини да включим облачните технологии в образователния процес:

Прочетете повече

Здравето на очите – да го запазим по време на работа

Според нов доклад (Eye Health and the World of Work) на Международната организация на труда (МОТ) и Международната агенция за превенция на слепотата (IAPB) 13 милиона души живеят със зрителни увреждания, свързани с работата им, като приблизително 3,5 милиона наранявания на очите се случват на работното място всяка година. Това възлиза на 1% от всички трудови злополуки без смъртен изход.

Прочетете повече

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОНЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТИ 

Можем да определим приобщаващото образование като модел на преподаване, при който всички ученици, независимо от техните способности учат заедно в една среда.

Образователна система, която включва всички ученици и ги приветства и подкрепя да учат, независимо кои са те и какви са техните способности.

Целта на приобщаващата образователна среда е да гарантира, че всички ученици са третирани справедливо и имат равни възможности. В една приобщаваща образователна среда разнообразието и уникалността на учениците трябва да се приемат без дискриминация.

Прочетете повече

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация на обучението (Gamification)

Чрез игровизация на учебно-възпитателните процеси, съвремените учители биха могли да преподават учебния материал по изключително лесен и приятен начин, както за учениците, така и за самите преподаватели. Напоследък, все по-често срещаме израза „с навлизането на новите технологии, учениците започват да възприемат информацията по различен начин“.  Педагозите си задават въпроса  „Как, тогава, можем да представим учебното съдържание в разбираем и интересен за децата формат, без това да коства много ресурси?“  От крехка възраст, децата привикват да работят с най-модерните устройства, които са източник на множество визуални и звукови стимули. Именно тук в помощ на педагога идва игровизацията – употребата на мотивационни стратегии, взаимствани от приказките или игрите с цел задържане вниманието и интереса на ученика и мотивирането му да се задълбочи и ангажира с изпълняване на поставените учебни задачи.

Прочетете повече