Entries by Администратор

Професионален стрес

Какво е професионален стрес? Опасен ли е? Според Националния институт за безопасни и здравословни условия на труд на САЩ (NIOSH), професионалният стрес е съвкупност от негативни физически и емоционални реакции, които възникват при несъответствие между изискванията на работата и способностите, средствата или потребностите на работещия. Дали професионалният стрес е опасен, не може да се отговори […]