Entries by Администратор

Профилирано обучение и подготовка на надарени ученици

Обучението на талантливи и надарени ученици може да бъде приятна и дори вдъхновяваща задача за много учители. Въпреки това може да е малко трудно да се поддържат ангажирани и мотивирани тези деца, особено ако голяма част от времето учителят прекарва в подпомагане на ученици, които се не се справят толкова блестящо. Въпреки че може да […]