Entries by Администратор

Агресия и агресивно поведение в училище

Какво е агресия? Винаги ли включва насилие? Насилието агресия ли е? Вероятно най-широко приемана е дефиницията на Робърт Барон (Baron, 1977), която се състои от три елемента: агресията е всяка форма на поведение, насочено към целта да се навреди на или да се нарани друго живо същество, което е мотивирано да избегне такова отношение. Тук […]