Entries by Администратор

Ефективна училищна среда

Възможно ли е да направим училищната среда по-мотивираща и привлекателна за учениците? Качеството на учебния процес до голяма степен зависи от това, къде той се осъществява. Когато се говори за ефективна училищна среда, се визира не само материалната база (която също оказва влияние върху качеството на учебния процес), но най-вече атмосферата, която учителят успява да […]