Entries by Администратор

Мотивация на екипи

Научете се как да мотивирате екипи Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови процеси”. Разбира се, това е само едно от многото съществуващи определения за екип. Днес живеем в така наречения VUCA свят (Volatility – изменчивост, Uncertainty […]