Entries by Администратор

Етично отразяване на децата в медиите

Етичното отразяване на деца бе темата в „Медиите ON AIR” на 25 юни, като част от кампанията „Моят глас е важен“ Насочване на вниманието към етичното отразяване на деца в медиите е една от целите на съвместната кампания на Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България „Моят глас е важен“. „Национално проучване на УНИЦЕФ показа, че […]

Агресия и агресивно поведение в училище

Какво е агресия? Винаги ли включва насилие? Насилието агресия ли е? Вероятно най-широко приемана е дефиницията на Робърт Барон (Baron, 1977), която се състои от три елемента: агресията е всяка форма на поведение, насочено към целта да се навреди на или да се нарани друго живо същество, което е мотивирано да избегне такова отношение. Тук […]