Управление на дисциплината в класната стая

Според последни проучвания повече от 40% от учителите напускат професията поради недобро първоначално обучение и дори липса на такова, както и в резултат на лоши стандарти по отношение на дисциплината в класната стая. Съществуват основни умения, включително някои, които са широко подценявани, като езика на тялото и позата – от които всички учители се нуждаят, за да управляват поведението на учениците ефективно. Нашите обучения за управление на дисциплината в класната стая са насочени към изграждане на „най-добра практика“ в класната стая. На учителите биват давани практически насоки за това как да бъдат авторитетни, включително съвети за това кога да бъдат строги с учениците и кога и как могат да ги накажат. Приложните техники включват промяна на тона и обема на гласа, използване на пространството в класната стая, използване на очен контакт с учениците, както и използване на методи и похвати за поощрения и наказания.

Защо учителите страдат от бърнаут (burnout) и как да се справим с това състояние?

Burnout често засяга хората в помагащите професии: адвокати, лекари, социални работници, мениджъри и учители.

Кратките периоди на интензивна работа, която води до успех и признание рядко води до професионално прегряване, хроничният стрес е това, което предизвиква прегряването. Обичайните „виновници“ за хроничния стрес могат да са много, но най-често това са липсата на време, идеи, липсата на подкрепа. Стресът е способен да подкопае самоуважението и чувството на удовлетворение от работата. Така се изгражда една невидима стена между учител и професионална среда, която в противен случай би служила като стимул и необходима емоционална подкрепа. Това става един порочен кръг – колкото е по-сериозно професионалното прегряване, толкова изолацията става по-голяма.

Какви са признаците на прегаряне?

Всеки от време на време се чувства уморен и това е напълно нормално. На някои от нас също така може да му се е случвало да се обади в училище и да каже, че е болен просто, за да поседи в леглото в някой дъждовен ден и точно преди урок с някой предизвикателен клас. Това също е нормално. Но когато времето е прекрасно, вас ви очаква мотивиран и приятен клас, а вие въпреки това се опитвате да измислите как да не отидете на работа, това вече не е нормално и можем да помислим за бърнаут т.е. професионално прегряване.

В учителската професия симптомите на емоционално изтощение включват чувство на неудовлетвореност, липса на интерес в преподаването, нежелание да се опита нещо ново и обвиняване на учениците/студентите или институцията за липсата на успех. Деперсонализацията е белязана от цинизъм, негативни нагласи към учениците, колегите, самото училище и нарастваща изолация. Учител страдащ от професионално прегряване може дори да има трудности да поздрави своите колеги. Не се поставят нови цели и ниското самочувствие е характерно.

„Изгорелият“ човек страда не само професионално, но и в личния си живот. И въпреки че не е лесно да се признае, че нещо не е наред с нас,признавайки ранните признаци на това състояние е важно, тъй като то никак не е безобидно и може дори да прерастне във физическо заболяване.

Истина е, че управлението на училището може да играе важна роля в превенцията на професионалното прегряване чрез различни техники и методи като рационализиране на административните задължения, създаване н амясто и време за учителите да споделят идеи и да се учат един от друг, насърчаване на учителското сътрудничество, ценене на предложените идеи и иновации, създаване на система за менторство за новите колеги и т.н.

Освен всичко това обаче, индивидуалната личност трябва също да може да разпознава и да изгради техники да се предпазва от професионалното прегряване. Разгледайте тук нашите обучения, насочени към справяне с професионалния стрес на учителите.

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрен от МОН да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Според наредбата важно изискване за професионален растеж е всеки преподавател да придобие най-малко три квалификационни кредита в рамките на четири години.

Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми води до присъждане на 1 квалификационен кредит, като обученията задължително са 16 уч.ч. – 8 часа присъствени и 8 часа самостоятелна подготовка. Списък с всички, одобрени обучителни програми, за които можете да вземете кредит може да намерите тук

Програма „АЗ МОГА“ 2017

Операция „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2014-2020 на стойност 50 млн. лв. ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности.
По-специфично в тази операция е, че тя ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа.

Ще бъдат набирани заявления от лица наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Предвижда се 15 % съфинансиране от страна на заетите лица. Схемата е одобрена от Комитета за наблюдение на програмата, като в момента се разработват необходимите образци и документи за кандидатстване.

Обръщаме внимание, че операцията ще бъде изпълнявана в съответствие с разпоредбите на ПМС 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица. С постановлението са регламентирани видовете обучение, целевите групи, на които могат да се предоставят ваучери за обучение, както и изискванията предявявани към доставчиците на обучение. Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Актуална информация относно стартиралите схеми, приема на заявки и условията за включване в мерките може да получите на интернет страницата на Оперативната програма на адрес www.esf.bg , на страницата на Агенция по заетостта на https://www.az.government.bg/ , както и в бюрата по труда.“

Обученията, които влизат в обхвата на програмата и могат да бъдат записани при нас можете да разгледате тук

44-ото издание на Софийския международен панаир на книгата предлага много забавления, както за големите, така и за малките.

С гостуването на Софийския духов оркестър беше даден официален старт на събитието на 13 декември от 11:00 в Централното фоайе на НДК и ще продължи то 18-ти декември.
Тази година, в рамките на 44-ото издание на панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал. Традиционно, дните на Литературния фестивал започват със събития, свързани с детските книги. В шестте дни на фестивала всяко дете ще има възможността да се срещне със забележителни писатели и да участва в най-разнообразни и интересни работилници.

Всички събития се провеждат на основната сцена на фестивала: Мраморно фоайе, НДК, ет. 2.

От 13 и 18 декември отново в Мраморното фоайе ще бъде разположена и изложбата с илюстрации на детски книги на турския художник и автор на детски книги Феридун Орал. ТОЙ се отличава с нежните илюстрации в своите книги, които разказват много истории с малко текст. След “Червената ябълка” (изд. “ЕМАС”), спечелила безпрекословната любов на много мъници, на българския пазар се появи “Къде ми е петнистото мишле?”. В нея художникът смесва обичани от поколения деца приказки, като им вдъхва нов живот – този път с помощта на котето Зейтин. Оставяме на вас да посетите изложбата и да научите

Как БАН отбеляза началото на учебната година?

Институтът за български език при БАН отбелязва началото на учебната година с образователна игра.

Играта „Играй с думите!“, се организира в интернет от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и предлага занимателни езикови задачи, подходящи както за учениците, така и за техните родители.

Десет от най-добре представилите се участници ще спечелят тениски с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“.

„Играй с думите!“ отправя забавно предизвикателство към малки и големи – да подложат на проверка езиковите си познания и да си припомнят някои правописни правила или уместната употреба на думите в зависимост от тяхното значение. Играта е част от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“, която Институтът за български език провежда от няколко години. Целта на кампанията е да се привлече вниманието на обществеността (включително с помощта на съвременните езикови технологии) към грамотността и проблемите на българското образование, като едновременно с това се покаже, че владеенето и употребата на правилен български език е не само въпрос на дълг и отговорност, но и на престиж и достойнство.

Играта „Играй с думите 2016“ продължава до 21.09.2016 г., а печелившите участници ще бъдат обявени на 26 септември – Европейския ден на езиците. След това играта ще бъде преработена така, че да може да се играе постоянно, а верните отговори ще се публикуват след всеки кръг.

Играта можете да намерите на сайта: ibl.bas.bg/ezikova_igra

Полезни ресурси от ЕС

В Детския кът на ЕС ще намерите подбрани игри за деца и младежи на възраст от 6 до 16 години. Всички игри са създадени от институциите на ЕС и са достъпни на 22 европейски езика.
Интернет страницата можете да видите Тук.

Освен Детски кът има и  Кът на учителя, където ще намерите безплатни материали за Европейския съюз и неговите политики. Имате достъп до книжки за оцветяване, брошури, информационни досиета и много други пособия, като всички те са разделени по възрастови групи.
Интернет страницата можете да видите Тук.

Етично отразяване на децата в медиите

Етичното отразяване на деца бе темата в „Медиите ON AIR” на 25 юни, като част от кампанията „Моят глас е важен“
Насочване на вниманието към етичното отразяване на деца в медиите е една от целите на съвместната кампания на Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България „Моят глас е важен“.

„Национално проучване на УНИЦЕФ показа, че в 80% от случаите, в които децата изобщо попадат в медиите, това става с негативна конотация. Още по-лошо е, че се нарушават основни права на децата. Те или се представят като безмълвни жертви, или като мили сладки същества – коментира Ивайло Спасов. – Децата не са безмълвни обекти, подвластни на възрастните. Още с раждането си имат човешки и граждански права, също като нас пълнолетните, имат мнение и отношение към процесите, които се случват в техния живот. За жалост повечето медии не дават възможност да се чуе гласът им“.

Ивайло Спасов засегна въпроса и с неразбирането от страна на институциите за това кога е важно да се скрие и кога да се покаже лицето на дете, обект на медийно отразяване.

„Трябва да крием лицата, когато децата са уязвими, свидетели или жертви на престъпление. Но когато разказваме положителен случай, няма причина за такава мярка“, заяви той, като добави, че конвенцията за правата на децата изрично упоменава правото им не само на достъп до информация, но и на възможност да предоставят информация.

Целия разговор вижте във видеото на източника Bulgaria ON AIR.