Entries by Администратор

Използване на метода геймификация за мотивиране на служителите за повече движение

Какво е геймификация? „Gamification“ е термин, използван за описване на процеса на мотивация и ангажираност чрез подобни на игра елементи. Среща се също като игровизация. Идва от идеята, че можем бавно да подтикваме хората да променят лошия навик в здравословен чрез малки награди, напомняния и забавления. За целта можем да използваме подобни на игра елементи […]