Entries by Администратор

Семинар трудово законодателство 27.09.2018г.

Акцентът ще бъде върху последни промени в Трудовото законодателство от м. юли 2018 г. o Промени свързани с ДОО и СИРВ през 2018 г. o Електронно трудово досие на служителите, съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. o Новата формула за изчисляване […]

Обучение по ЗБУТ на 21.09.2018г.

Време е плавно и без стрес да налезем в работния процес и да научим какви са новостите в областта на здравословните и безопасни условия на труд и какво ще изискват контролните органи от длъжностните лица по ЗБУТ. Каним Ви да се включите в нашите най-добре систематизирани и специализирани обучения за длъжностни лица по здравословни и […]

По-леки раници от първия учебен ден на 2018

От началото на новата учебна година всички ученици от 1-ви до 7-ми клас ще имат възможност да изберат електронни варианти на хартиените учебници и по този начин да олекотят раниците си. Електронните учебници ще бъдат в pdf формат и ще могат да се ползват през всякакви устройства – компютри, мобилни телефони или таблети. Повечето от […]

Първи ден като лидери

Независимо дали сте мениджър за първи път или опитен мениджър, който поема нов екип, първият ден е много важен и ви предлага чудесна възможност да направите положително впечатление на вашия шеф, така и да започнете да изграждате доверие с новите членове на екипа си. Ключови действия в началото на първия ден: След като приемете офертата […]

Човешки ресурси

Днес вече никой не спори, че eкипът на една организация е двигателят на нейните цели, както и един от най-важните фактори, осигуряващи конкурентно предимство. Ето защо, умението за ефективно ръководство на служителите е от изключителна важност; стратегията за човешки ресурси следва да бъде внедрена в цялостната организационна стратегия, като се съблюдава тя да осигурява и […]

Системи за оценка

Оценяването на персонала е стратегически, интегриран управленски подход за постигане на конкурентоспособност и устойчив успех чрез подобряване ефективността на служителите и развитие на техните умения в съответствие с поставените цели и изискванията за постигане на определени професионално-компетентностни стандарти. Системата за оценка на представянето и развитието на служителите е механизмът, който позволява на една организация да […]

Мениджмънт и лидерство

Лидер, когото хората в екипа уважават и ценят?  Важно е да се изясни каква е връзката между мениджмънта и лидерството, за да се покаже колко е актуален въпросът за лидерството в управленските науки, обучение и практика. Ефективният бизнес ръководител в съвременния корпоративен свят е необходимо да съчетава в себе си както професионалните способности на мениджър, […]

Тиймбилдинг

Забавен и ефективен тиймбилдинг? Работодателите организират сплотяващите екипа дейности с най-добри намерения, но понякога ефектът от тях е обратен. При неподходящи замисъл и изпълнение, тези събития всъщност водят до допълнително отчуждаване, стрес и напрежение. Съществува цяла индустрия от специализирани фирми за доставка на креативни, приключенски, екстремни, спортни, еко и социални програми. В тези тиймбилдинг събития […]

Мотивация на екипи

Научете се как да мотивирате екипи Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови процеси”. Разбира се, това е само едно от многото съществуващи определения за екип. Днес живеем в така наречения VUCA свят (Volatility – изменчивост, Uncertainty […]

Управление на стреса

Можем ли да управляваме стреса?  Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху отделните лица, организациите и националните икономики. Самите психосоциални рискове са резултат от недобро планиране, организиране и управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място; […]