Entries by Администратор

Атестиране на педагогическите специалисти – практически насоки за успешно оценяване и самооценяване

Програмата е насочена към усвояване на важни знания и процедури по отношение на раздел „Административни компетентности“ от професионалния профил на педагогическите специалисти. Запознава с кpитepиите, процедурите и реда зa атестиране нa пeдaгoгичecкитe cпeциaлиcти, механизмите за промяна на работната заплата на база оценката от атестацията. Методи за оценка и самооценка работата на педагогическия специалист, задължително съдържание […]

Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание

Дигиталната грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценно участие на индивида в обществото на знанието. Тя включва знания, умения и поведение, включващи ефективната употреба на цифрови устройства, като: смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри за целите на комуникацията при строго спазване на етични норми и стандарти за поведение в онлайн среда.  Програмата за обучение […]

Иновативни форми и методи в процеса на обучение

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви са педагогическите /и не само/ ползи от прилагането на иновативни методи в процеса на обучение и как те се вписват в модерния образователен процес. Чрез методите за усвояване на знания и умения чрез преживяване, участниците ще имат възможност да усетят ефектите от разнообразни иновативни методи […]

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици

Естествена човешка реакция е да се страхуваме от агресията и да се стремим да я избягваме. Тя ни наранява, натоварва ни и ни вади от равновесие, кара ни да се чувстваме малоценни и жертви. В образователна среда най-често се наблюдават агресия и конфликти най-честия между учител и родител, между самите ученици, между ученик и учител, […]

Ненасилствена комуникация – ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители

Участниците в обучението, ще се запознаят с различни успешни методи на ненасилствената комуникация, чиято основна цел е лично овластяване и подобряване на взаимоотношенията между хората. Педагогическите специалисти ще научат колко лесно и с малко усилия, могат да влияят на общуването и взаимоотношенията с децата и родителите им, да стимулират креативността и комуникацията, както своята, така […]

Автентичност на страха от грешки и излагане. Понятието грешка, преодоляване на страха от грешки и излагане и творчество с грешката.

Страхът от грешки и излагане е механизъм, който драстично влошава качеството на живот и блокира способностите за работа и учене. Много философи, антрополози и психолози считат, че страхът е водещата сила, която управлява света и кара хората да действат по начини, различни от желанията им. А какво би станало ако се научим да управляваме емоциите […]

Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

Саундпейнтинг е иновативен метод за нов тип педагогическа интервенция, чиито фокус е изследователският интерес на детето, артистичната атмосфера, и сътрудничеството в групата. Езикът на  Soundpainting може да бъде използван във всички учебни дисциплини и е достъпен за всички ученици – от начално и предучилищно ниво, до гимназия. Също така е изключително успешен метод за работа […]

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 – 08.05.2020г.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 . Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки […]

Директорски семинар – 30.04.2020г.

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г. На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема „Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“. Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за […]

Безплатни онлайн обучения за учители през м.април 2020г.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е силно ангажиран със затрудненията, изпитвани от педагогическите специалисти, във връзка с дистанционните форми на преподаване и комуникация с учениците си в настоящите условия на изолация. Поради тази причина, взехме решение, да окажем подкрепа на педагогическите специалисти, като от началото на м. Април, започнахме да предоставяме безвъзмездно част от услугите на […]