Entries by Администратор

Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

Саундпейнтинг е иновативен метод за нов тип педагогическа интервенция, чиито фокус е изследователският интерес на детето, артистичната атмосфера, и сътрудничеството в групата. Езикът на  Soundpainting може да бъде използван във всички учебни дисциплини и е достъпен за всички ученици – от начално и предучилищно ниво, до гимназия. Също така е изключително успешен метод за работа […]

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 – 08.05.2020г.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 . Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки […]

Директорски семинар – 30.04.2020г.

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г. На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема „Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“. Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за […]

Безплатни онлайн обучения за учители през м.април 2020г.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е силно ангажиран със затрудненията, изпитвани от педагогическите специалисти, във връзка с дистанционните форми на преподаване и комуникация с учениците си в настоящите условия на изолация. Поради тази причина, взехме решение, да окажем подкрепа на педагогическите специалисти, като от началото на м. Април, започнахме да предоставяме безвъзмездно част от услугите на […]

Безплано обучение: електронно преподаване на уроци с Google Classroom и Google Meet

Електронно преподаване на уроци, чрез синхронно и асинхронно обучение и други онлайн ресурси за обучение. Обучението е основно за работа с най-интуитивната и лесна електронна платформа – Google Classroom и Google Meet, с която работят почти всички учебни заведения и която до момента дава най-добри резултати в обучението на учениците, но ще бъдат съпоставени и […]

Онлайн обучение: Образователна работа с деца и ученици със специфични нарушения в настоящите условия на изолация

Поради всеобщата и задълбочаваща се изолация, породена от настоящата безпрецедентна международна ситуация и липсата на механизъм, методи и организация, учителите и родителите на деца със специфични нарушения на способността за учене, са поставени пред изключително трудната задача, да намерят подходящ подход и адекватно решение, как да продължат образованието на децата със СОП. Обучението ще е […]

Запазване на персонала чрез въвеждане на гъвкаво работно време

В сайта на Инспекция по труда са публикувани насоки към работодателите във връзка със сложната епидемична обстановка и въведеното извънредно положение, което принуждава много бизнеси да се преструктурират или да прилагат по-гъвкави модели на управление. Самоизолацията и свеждането на преките контакти до минимум е една от най- ефективните мерки за ограничаване разпространението на заразата от […]

5 неща, които HR-a може да направи, за да подобри представянето

Без таланта, знанията и опита, които работещите носят на дадена организация, може да се каже, че бизнесът би изглеждал много различно. Човешките ресурси в дадена компания често са отговорни за разработването и прилагането на различни стратегии по отношение на човешките ресурси. Ето, кои 5 неща може да въведе HR-a, за да подпомогне стратегията за развитие на […]

Дали онлайн обучението наистина ни спестява пари?

С неотдавнашното нарастване на популярността на Интернет много обучаващи институции започват да го използват като алтернатива на традиционното образование. През последното десетилетие се появи широка гама от онлайн програми, които позволяват на студентите да получат квалификация (като степен) чрез онлайн курсове. Една от причините хората да изберат да се запишат на такива програми е, че […]

„За“ и „Против“ даването на домашна работа

Последните години често се обсъждат от учители и родители ползите и негативите от даването на домашни задачи. В някои страни дори се счита, че даването на домашни задачи нанасят повече вреда, отколкото полза, като причиняват обилни количества ненужен стрес на всички, но пък в други смятат, че това има големи предимства за децата, като ги […]