Entries by Администратор

Обучения по проект „Образование за утрешния ден“

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрена от Министерство на образованието, обучителна организация по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Одобрените програми на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ са следните: 1.          „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно […]