Entries by Администратор

Компетентностен модел в образованието

Когато става въпрос за основните цели на всяка образователна институция, максимизирането на резултатите от обучението на учениците е приоритет. Резултатите зависят от много фактори, но основният фактор е качеството на образованието. Така че, за да подобряват резултатите на учениците и да им помагат да развиват умения, за образователните институции е задължително непрекъснато да оценяват своите стратегии […]