Entries by Администратор

Играта като интерактивен метод на обучение

През последните години интерактивните методите са особено актуални и темата за тяхното използване в префесионалната подготовка на педагогическите кадри заслужава специално внимание. Играта като интерактивен метод на обучение способства за преодоляване на стереотипите в обучението, за изработване на нови подходи към професионалните ситуации, съдейства за развитие на творчески способности.