Обучение Метафорични асоциативни карти

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Защо хората правят това, което правят?  Използването на карти за идентифициране и разрешаване на  междуличностни конфликти, за изясняване на несъзнаваните мотиви на проблемното поведение на човек и намиране на вътрешните ресурси за тяхното решаване е техника, чрез която целите се постигат изключително лесно и приятно. Картите стимулират креативността и комуникацията. Развиват творчески потенциал, и интуицията. Включват се карти с красиви илюстрации и карти с думи или фрази. Чрез смесването и съвпадението на картите и случайното или умишлено сдвояване на изображения с думи се създават безброй комбинации, които могат да преодолеят чувствата и словесната изява . Като инструмент и трамплин за въображението, красивите карти за асоцииране са подходящи за възрастни и деца от всички възрасти. Под формата на игра се постигат заложените сериозни цели. 

Асоциативните карти отразяват нашето състояние и нагласи към определени житейски ситуации, личности и отношенията ни с тях.

Kартите като метафорични прожекционни инструменти предизвикват нашата фантазия. Връщането във фантазията към свободно детско поведение без преценка или критика се превръща в терапевтично преживяване. Може да се създадат въображаеми светове и да се засили нашата креативност. Използвайки картиte, участниците в обучението ще могат да вербализират страхове, тревоги, надежди, мечти и др.  и в същото време отново чрез картите, ще могат сами да изведат правилните за тях начини за действие.

За включване в обучение, моля изпратете запитване на имейл: edu@institute-hr.com или ни пишете през Контактната форма на сайта.

Компетентностен модел в образованието

Когато става въпрос за основните цели на всяка образователна институция, максимизирането на резултатите от обучението на учениците е приоритет. Резултатите зависят от много фактори, но основният фактор е качеството на образованието.

Така че, за да подобряват резултатите на учениците и да им помагат да развиват умения, за образователните институции е задължително непрекъснато да оценяват своите стратегии за преподаване и учене, да променят съдържанието и да предоставят образование, основано на компетентности.

Нека разгледаме по-подробно концепцията за образование, базирано на компетентности.

Прочетете повече

Кибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за киберрисковете и справянето с тях в различните възрастови групи

Какво е кибертормоз?

Кибертормозът е използването на цифровите медии ( уебсайтове, приложения и текстови съобщения) за сплашване, разстройване или нараняване на някого. Това включва целенасочено многократно изпращане, публикуване или споделяне на негативно или вредно съдържание за някой друг.

Обикновено при кибертормоза има други хора, които виждат какво се случва. В тези ситуации хората могат да бъдат странични наблюдатели, съюзници или защитници.

Прочетете повече

Как да се справяме със скучните задачи

Всички се опитваме да прекарваме дните си, правейки неща, които ни карат да се чувстваме ангажирани. Но реалността е, че има много скучни работни задачи и това е работа, която също трябва да бъде свършена. Независимо дали става дума за миене на чинии, подаване на документи, въвеждане на данни или някоя от безбройните обикновени монотонни, но критични задачи, които поддържат функционирането на нашите домове, организации и общности.

Не винаги е лесно да се накараме да упорстваме и да работим по тези задачи, дори и да знаем, че трябва и е необходмо.

Какво е необходимо да направим, когато работата е скучна?

Прочетете повече

Синдром на оцелелите от съкращения

В днешни дни съкращения се случват в много организации и те се считат за един напълно приемлив инструмент за управление дори и в организации, които са икономически стабилни.
Редуцирането на работни места и длъжности в много случаи е в отговор на бързо променящите се технологии, нови пазарни изисквания и различна среда, в която компаниите се оказват.
В повечето случаи при съкращаване на работни места и длъжности в една организация, независимо от причините за това, фокусът се поставя само върху хората, които се съкращават и напускат организацията. В редица компании тези хора биват подпомагани по някакъв начин, който може да варира от подпомагащи срещи и насочване към преквалификация до изплащане на определени обезщетения.

Прочетете повече

Как да наемаме успешни мениджъри

Толкова е писано за лидерската личност и стил и изключително наблягане на качествата на „харизматичния лидер“, че мениджърите по човешки ресурси са в опасност да пренебрегнат най-критичния фактор за успеха на един ръководител: неговата интелигентност, необходима за поста на ръководител.

Как би могла да се разпознае такива интелигентност?

Прочетете повече

Адаптация на бежанци в училище

В последните седмици пристигнаха много бежанци от Украйна и никак няма да е изненандващо в класа на много от училите да се появят тези деца.

В Полша, където търсещите подслон са вече милион, първата работа на властите беше децата на емигрантите да бъдат изпратени на училище. Според  психолозите това е едно от най-важните условия бързо да бъде преодолян техния стрес. Защото ако родителите може да разберат какво се случва, то за децата преживяното е шокиращо и няма общо с видеоигрите им.

Много учители вероятно си задават въпроса какво точно представляват посттравматично стресово разстройство, токсичен стрес, разстройство в адаптацията и трябва ли да диагностицират учениците си, за да могат да им помогнат.

Прочетете повече

Обучение по БДП за деца между 14-18 години

В тази възрастова  група може да анализирате предимствата и недостатъците на различните видове пътен транспорт, вариращи от ходене пеша до колоездене, от автомобили до автобуси. Изследвайте проблеми като безопасност, замърсяване, задръствания, шум, здраве и благополучие.

Прочетете повече

Профилирано обучение и подготовка на надарени ученици

Обучението на талантливи и надарени ученици може да бъде приятна и дори вдъхновяваща задача за много учители. Въпреки това може да е малко трудно да се поддържат ангажирани и мотивирани тези деца, особено ако голяма част от времето учителят прекарва в подпомагане на ученици, които се не се справят толкова блестящо.

Въпреки че може да бъде лесно да пренебрегнете надарените учащи в класната стая, защото те така или иначе се справят и нямат нужда от толкова подкрепа като други ученици, това може да ги остави отегчени и дори да ги направи безразлични към учебния процес.

За да поддържате умните ученици ангажирани и интелектуално стимулирани, ето няколко съвета, които може да приложите в практиката си:

Прочетете повече

Обучение по БДП за деца между 11 и 14 години

Идеи за обучение на деца между 11 и 14 години

Вижте също:

Идеи за БДП за деца между 7 и 11 години

Идеи за обучение на деца между 2 и 7 години

Прочетете повече