Дали ученето в ZOOM е същото като лице в лице?

Ако до преди година платформата Zoom звучеше по-скоро като нещо екзотично за повечето хора, които се занимават с обучения към този момент Zoom (и Moodle) определено дефинира обучението и работата в ерата на COVID-19.

Но само няколко месеца след като онлайн платформите се наложиха или станаха задължителни за много хора – те започнаха да осъзнават и дават сигнали, че всички тези видеообаждания и видеоразговори ги уморяват много повече, отколкото целодневните срещи лице в лице. Явлението дори се сдоби с име: Zoom умора.

 

Прочетете повече

Работодателски брандинг по време на COVID-19

Казва се често, но е истина – в момента живеем в безпрецедентни времена и никой от нас няма магически сили или кристална топка, за да предскаже какво точно ще се случи през идната година.

Вероятно е да се предположи, че повечето организации вероятно ще наемат по-малко поради спад в бизнеса или общи логистични усложнения, заради продължаващата пандемия и рецесия.

Поради това, не е чудно че много компании на Запад дават приоритет на марката на работодателя си, за да гарантират, че поддържат положително възприятие по време на COVID-19, като според скорошно английско изследване 84% от кандидатите за работа заявяват, че репутацията на компания като работодател никога не е била толкова важна.

Прочетете повече

3 съвета за поддържане на активност при работа от вкъщи

3 съвета за поддържане на активност и здраве при работа от вкъщи

Един от най-големите проблеми при работата у дома може да бъде заседяването. Няма ходене, за да вземете чаша кафе, посещение на близкия колега, качване по стълбите или онези случайни видове дейности, които произтичат от това, че сте на работно място с разпръснати хора и зони. Всичко е лесно достъпно у дома. И когато това се съчетае с работното натоварване резултатът може да е по-заседнала работа, отколкото ако същата бъде извършена в офиса.
Оставането в една поза в продължение на часове може да повлияе на мускулите на гърба, шията, тазобедрената става, подколенните сухожилия и прасците. Прекомерното седене може да повлияе и на метаболизма ви, да повиши кръвното налягане, кръвната захар и холестерола!
Първоначално да останеш активен, когато работиш от вкъщи изглежда лесно. Без ежедневното пътуване до работното място и може би по-голяма гъвкавост в работното време със сигурност си мислим, че като сме у дома ще ни остане повече време за правене на упражнения.
Макар че това може да е вярно на теория, на практика се оказва точно обратното и повечето хора бързо попадат в рутината, като не дават приоритет на здравословната дейност, а границите между работата и личния живот стават размити.
Най-доброто решение е да си наложите спазването на график и в този график да включите задължително време за упражнения.

Нека да разгледаме някои от начините, за да си осигурим повече движение или по-здравословна среда у дома.

Прочетете повече

Обучения по проект „Образование за утрешния ден“

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрена от Министерство на образованието, обучителна организация по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Одобрените програми на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ са следните:

1.          „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища.“- 2 кредита

2.           „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“- 2 кредита

3.          „Pабота с електронни ресурси в образованието“- 2 кредита

4.          „Bнедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи“- 2 кредита

5.          „Pабота в дигитална среда – изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 2 кредита

6.          „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 2 кредита

7.          „Cъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации“- 2 кредита

8.          „Kибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи“- 2 кредита

9.          „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 3 кредита

Възложители на обученията могат да бъдат РУО или Директори на училища и детски градини, които могат да сформират самостоятелна група за обучение и декларират участието си като възложители.

За малките или отдалечени населени общини, организацията следва да се извърши от РУО.

За заявка и информация, пишете ни през контактната форма на сайта: Контакт

Саундпейнтинг – инструмент в работата на учителя

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди.

Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество стилове на обучение (вербален, визуален, слухов и кинестетичен), саундпейнтингът разчупва границите, докосвайки скрити умения и изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят, докато учат и изследват изкуството чрез форми на танц, театър и музика. Саундпейнтингът е напълно достъпен за хора от всяка възраст, опит или способности.

Образователната система на нашето време оставя ограничено пространство за творчество и иновации. Саундпейнтингът отваря съвсем ново пространство за творчество, като позволява на участниците не само да правят грешки, но и се насърчавта да виждат грешките си като нова възможност.

При метода, „Soundpainter“ (композиторът, учителят, треньорът), обикновено е застанал пред групата от участници, съобщава серия от знаци, използвайки жестове с ръце и тяло, указващи специфични идейности, които трябва да бъдат изпълнени от групата. Учителят/треньорът развива отговорите на участниците, като ги оформя в композицията и след това укачва друга поредица от жестове и продължава в този процес на композиране.

При композирането учителят/треньорът понякога знае какво ще се получи като краен резултат и насочва процеса към него, но може да избере и да работи спонтанно и без конкретен план за резултата.

Някои от предимствата на саундпейнтинга са:

  • практикуване на креативно мислене
  • откриване, че може да има повече от един правилен отговор и множество различни гледни точки, които не е задължително да са грешни
  • учене за наблюдаване, анализиране и интерпретиране
  • изразяване на чувства без думи
  • практикуване на умения за решаване на проблеми, умения за критично мислене
  • умения за танци, музика, театър, умения за създаване на изкуство
  • учене за сътрудничество с други деца и учене на толерантност един към друг
  • изграждане на самочувствие, тъй като няма един правилен начин за постигане на нещо при саундпейнтинга, всеки човек може да почувства гордност от своите оригинални художествени творения.

Някои от обученията за учители и педагогически специалисти, които провеждаме по темата са:

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици
Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас: Контакти

Курсове за учители с кредити по Наредба 15 от 22.07.2019

Актуалната действаща наредба, според която се организират курсове за учители с кредити е Наредба 15 от 22.07.2019 година за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Съгласно нея повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва или от специализирани обслужващо звена (висши училища и научни организации) или обучителни организации, чиито обучителни програми следва да са одобрени от министъра на образованието и науката и да са вписани в информационен регистър. Регистърът съдържа информация за всички одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и е достъпен на официалния сайт на МОН: https://iropk.mon.bg/public/search

В полето „наименование на организацията“ излизат всички одобрени и регистрирани организации и лесно може да проверите дали обучението, което планирате в дадена организация ще бъде легитимно.

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. След първото планирано атестиране учителите ще се явяват отново за оценка на всеки 4 г. и на всеки четири години учителите ще трябва да придобиват не по-малко от три  кредита, тъй като един квалификационен кредит се присъжда за обучение от 16 академични часа. (Не може да се присъжда по-малко от един кредит).

След участие и успешно завършване на курса за повишаване квалификацията, педагогическите специалисти получават удостоверение за допълнително обучение или специализация.

Можете да се запишете в нашите курсове за присъждане на кредити по Наредба 15, както в присъствена, така и в дистанционна форма. За записвания и информация: Анелия Мартинова – 0882 79 99 61, hr.institute@abv.bg 

Курсове за присъждане на 3 кредита:

НОВО! PАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НОВО! TВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ У ДЕЦАТА

НОВО! PАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. ФОРМИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Курсове за присъждане на 2 кредита:

НОВО! ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КРЕАТИВНОСТ. РАЗПОЗНАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

НОВО! ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧЕНИК, РОДИТЕЛ, УЧИТЕЛ. МОДЕЛИ ЗА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО. БАРИЕРИ ПРЕД УСПЕШНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ГРАДИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

НОВО! ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ

Курсове за присъждане на 1 кредит:

НОВО! ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ

НОВО! АДМИНИСТРАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ЕТИЧНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАБОТА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗРАСТТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ

Разгледайте всички курсове за присъждане на кредити – Институт за човешки ресурси предлага един от най-богатите каталози с одобрени от МОН обучения (над 220): https://www.institute-hr.com/програма-за-квалификация-на-учители

Обучения с кредити за учители

Провеждаме обучения с кредити за учители за придобиване на 1 до 3 кредита, в съответствие с НАРЕДБА № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

В портфолиото си от обучения за учители имаме над 220 броя уникални авторски програми за обучения с кредити за учители, директори и други педагогически специалисти.

Всички обучения могат да се провеждат както присъствено, така и дистанционно (онлайн обучения).

Онлайн обученията са синхронни и участниците имат възможност да задават въпроси в реално време, да обсъждат различни казуси и да си взаимодействат с лекторите. Не са нужни специални ресурси или знания за работа с платформи за дистанционно обучение.  Необходимо е участниците да разполагат с някакво електронно устройство, свързано с интернет – таблет, лаптоп, компютър.

Можете да разгледате всички актуални теми за присъствени и дистанционни обучения тук: Каталог на актуалните теми за присъствени и онлайн обучения за учители, директори и други педагогически специалисти

Лекторите към ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ са висококвалифицирани и утвърдени експерти в своите области, носители на отличия и действащи ръководни кадри с доказана експертиза и богат практически опит в системата на образованието, също и такъв във провеждането на квалификации и обучения на учители. Познаването в дълбочина на проблемите в образованието и ежедневната борба за разрешаване, им дава предимство и възможност, да споделят опит, да дават насоки и работещи решения на участниците в обученията, защото нашата цел е именно тази – да бъдем ценен партньор на работещите в системата на образованието, като провеждаме едни от най-добрите практически обучения за педагогически специалисти.

Всякакви въпроси относно присъствените и онлайн обученията можете да отправяте към:

Анелия Мартинова – 0882 79 99 61

hr.institute@abv.bg 


Последвайте фейсбук страницата на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, където можете да следите актуална информация за предостоящи обучения за учители, директори и други педагогически специалисти, обучения по БЗР, фирмени и професионални обучения, както и други полезни ресурси, които споделяме от нашия блог.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 – 08.05.2020г.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 .

Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки затруднения за педагогическа работа с платформата Microsoft Teams. Нашата цел с настоящото обучение е ние нагледно да визуализираме и обясним възможностите и принципите за виртуална работа в клас, а участниците да научат, разберат и практически да изпробват функционалностите на платформата. По време на обучението се работи върху уменията за създаването на виртуална класна стая и осъществяване на комуникация с учениците, споделяне на учебни материали, изготвянето на електронните уроци, тестове, задания, генериране на домашни задания, получаването и оценяването им и др.

Издава се 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, Таксата е 55.00 лв.

Датата е 08.05.2020г., начален час 14.00 ч.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

 

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

провежда синхронни и асинхронни онлайн обучения, чрез специализираните за образованието платформи

Google G Suite и Microsoft Teams, в удобно за обучаемите време по всичките 222 теми, вписани в ИРОПК адаптирани за онлайн формат на обучения, за които участниците получават 1-3 квалификационни кредити.

За обучение на педагогически екипи, е необходима предварителна заявка!

Директорски семинар – 30.04.2020г.

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г.

На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема „Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“.

Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за успешен мениджмънт на учебното заведение в настоящите извънредни условия. Ще бъдат дискутирани най-новите законодателни изисквания, процедури и документи, с които директорите трябва да се справят. Ще бъдат направени важни коментари по сложната в момента тема за отпуските и други важни моменти, изискващи управленски решения и действия. Предвидена е възможност за дискусия и въпроси от страна на участниците, с цел да бъдат разяснени актуални и важни въпроси, на които директорите търсят решения в настоящите условия и др. Лекторът по темата е дългогодишен директор на образователна институция, награден с множество отличия за принос и ефективно управление, активен общественик и уважаван експерт с сериозен управленски и административен опит.

Такса за единично участие – 95.00 лв. 1 квалификационен кредит. Отстъпка от 10 % ще ползват заявили над 3 бр. участника от учебно заведение.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

Безплатни онлайн обучения за учители през м.април 2020г.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е силно ангажиран със затрудненията, изпитвани от педагогическите специалисти, във връзка с дистанционните форми на преподаване и комуникация с учениците си в настоящите условия на изолация. Поради тази причина, взехме решение, да окажем подкрепа на педагогическите специалисти, като от началото на м. Април, започнахме да предоставяме безвъзмездно част от услугите на своя специализиран екип в серия от безплатни синхронни онлайн видео обучения по различни теми в подкрепа на учителите.

Безплатните онлайн обучения, които ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ провежда, са  насочени към всички учители, които изпитват затруднение за преподаване и работата в дигитална среда, изпитват нужда от психологическа подкрепа в настоящата ситуация или искат да придобият знания и умения за онлайн дистанционна работа с деца и ученици със СОП.

През Април реализирахме общо 6 безплатни обучения за педагогически специалисти:

08-09.04.2020 – Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при учителите по време на криза

10.04.2020 – Електронно преподаване на уроци, чрез платформа за учебни заведения Google G Suite – Meet & Classroom за синхронно и асинхронно онлайн обучение

15.04.2020 – Дистанционна работа с деца и ученици със СОП в онлайн среда

15.04.2020Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams Office 365

21-22.04.2020 – Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при учителите по време на криза

23.04.2020 – Електронно преподаване на уроци, чрез платформа за учебни заведения Google G Suite – Meet & Classroom за синхронно и асинхронно онлайн обучение

ИНФОРМИРАМЕ ВИ И ЗА ДРУГИ АКТУАЛНИ ТЕМИ И ДАТИ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2020Г., ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СИНХРОННИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

 Атестиране на педагогическите специалисти – насоки за успешно оценяване и самооценяване. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Т.к. темата е много важна и специфична, и има разлика в изискванията към предстоящите на атестиране учители от ДГ или училища, предлагаме отделни дати, с цел по-добро разбиране, ефективна практическа работа и по-висока усвояемост на материала от участниците.

В практическата част ще се работи както по атестационните карти – насоки за попълване, така и за портфолиото на педагогическите специалисти с акцент върху електронното портфолио – нормативни изисквания, структура, задължително съдържание. Участниците ще получат насоки за подходящи електронни платформи, чрез които  могат да създадат атрактивно е-портфолио без необходимост от специални умения.

Дата за участници от училища – 24.04.2020г., Индивидуална такса – 55.00 лв., начален час 14.00 ч.

Дата за участници от ДГ  – 28.04.2020г., Индивидуална такса – 55.00 лв., начален час 14.00 ч.

 

 Бърнаут като следствие от натиска на социалната криза. Превенция и стратегии за справяне – 1 кредит.

Изключително актуален проблем за всички хора в настоящия труден момент на криза във всички житейски аспекти, който за съжаление, е с тенденция да продължи дългосрочно.

Живеем в много интересни времена, изпълнени с динамика и възможности, високи постижения и технологии, улеснен достъп до всичко, най-вече информация, но цената за всичко това е висока – несигурност, зависимост, съмнения за малоценност, страх че много лесно можем да изгубим всичко и може да се окаже, че сме напълно безсилни да се изправим отново…

Ние Ви предлагаме да вдигнете глава за глътка свежест, лъч светлина, шепа надежда и най-вече – възможни стратегии за превенция, справяне и преодоляване на настоящата и бъдещи кризи – лични и на близките Ви хора.

Дата: 25.04.2020г. Индивидуална такса: 55.00 лв. Начален час: 10.00 ч.

 

БДП – методика на преподаване – 1 кредит

Дата: 29.04.2020г. Индивидуална такса: 55.00 лв. Начален час: 14.00 ч.

 

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams Office 365 .Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки затруднения за педагогическа работа с платформата Microsoft Teams. Нашата цел с настоящото обучение е ние нагледно да визуализираме и обясним възможностите и принципите за виртуална работа в клас, а участниците да научат, разберат и практически да изпробват функционалностите на платформата. По време на обучението се работи върху уменията за създаването на виртуална класна стая и осъществяване на комуникация с учениците, споделяне на учебни материали, изготвянето на електронните уроци, тестове, задания, генериране на домашни задания, получаването и оценяването им и др.

Издава се 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, Таксата е 55.00 лв.

Датата е 08.05.2020г., начален час 14.00 ч.

 

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г.

На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“.

Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за успешен мениджмънт на учебното заведение в настоящите извънредни условия. Ще бъдат дискутирани най-новите законодателни изисквания, процедури и документи, с които директорите трябва да се справят. Ще бъдат направени важни коментари по сложната в момента тема за отпуските и други важни моменти, изискващи управленски решения и действия. Предвидена е възможност за дискусия и въпроси от страна на участниците, с цел да бъдат разяснени актуални и важни въпроси, на които директорите търсят решения в настоящите условия и др. Лекторът по темата е дългогодишен директор на образователна институция, награден с множество отличия за принос и ефективно управление, активен общественик и уважаван експерт с сериозен управленски и административен опит.

Такса за единично участие – 95.00 лв. 1 квалификационен кредит. Отстъпка от 10 % ще ползват заявили над 3 бр. участника от учебно заведение.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

 

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ провежда синхронни и асинхронни онлайн обучения, чрез специализираните за образованието платформи Google G Suite и Microsoft Teamsв удобно за обучаемите време по всичките 222 теми, вписани в ИРОПК адаптирани за онлайн формат на обучения, за които участниците получават  1-3 квалификационни кредити.

За обучение на педагогически екипи, е необходима предварителна заявка!