БДП. Безопасност на движението по пътищата – методика на преподаване

Пътната безопасност е чудесна тема за ангажиране на деца и млади хора, защото това е проблем, който те могат да разберат и който ги засяга. От жизненоважно значение е да се подпомогне разбирането на децата и младите хора за пътната безопасност, да им се даде най -добрият шанс да се пазят, докато са млади и с напредването на възрастта, защото пътните катастрофи са най-големият убиец на младите хора по света.

Прочетете повече

Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.

Изграждане на взаимоотношения родител-учител

Положителната комуникация родител-учител е от голяма полза за родителите. Например учителите, които по-често съобщават лоши новини за успеваемостта на учениците, отколкото да признават добрите постижения на учениците, често обезсърчават участието на родителите, като това ги кара да чувстват, че не могат ефективно да помогнат на децата си.

Прочетете повече

Стратегии за намаляване на стреса и тревожността в класната стая

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини.

Ежедневието в класната стая може да бъде стресиращо за някои деца. Учениците, които се тревожат за своите учебни способности, училището, домашнните работа, участието в клас или почти всичко, свързано с училището, ще имат повишено ниво на кортизол. В някои случаи кортизолът може да бъде нещо добро, но повишените му нива могат да влошат когнитивното функциониране и когато учениците са под стрес всъщност в мозъка настъпват промени, които реално възпрепятстват ефективното учене.

Прочетете повече

Професионален стрес

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Различни изследвания в областта, разкриват, че около 72% от професионалистите в образованието се определят като стресирани.

Понякога работата (или просто животът) може да бъде трудна. Предизвикателен ученик/студент, проверки на работното място, лични финансови притеснения и още и още.

Вижте някои практически насоки за учителите и образователния персонал за справяне със стреса:

1. Организирайте приоритетите си

Приоритизирайте задачите по важност и ги маркирайте като изпълнени, когато сте готови. Включете важните хора в живота си като приоритети и първо обърнете внимание на тези взаимоотношения.

2. Идентифицирайте вашите стресови ситуации

Направете си списък със събития, които ви оставят емоционално изтощени. За всяко такова събитие се опитайте да намерите един или два начина, чрез които бихте могли да намалите стреса, породен от тях и също си ги запишете.  Когато се появят отново подобни събития, използвайте ги като възможност да практикувате своите техники за намаляване на стреса и да си записвате какво работи за следващия път.

3. Не реагирайте на въображаеми обиди

Загуба на време и енергия е да бъдете свръхчувствителни към въображаеми обиди, намеци или сарказъм.

4. Помислете, преди да се ангажирате с нещо

Хората често решават да изпълнят дадена задача само, за да се чувстват приети или харесвани от други хора. Потренирайте се да казвате „не“, когато се опитват да ви ангажират със задачи, които са неразумни или в повече, отколкото можете да поемете в даден момент, вместо да страдате от последващи съжаления и стрес.

5. Не се спирайте на минали грешки

Чувството за вина, угризения и съжаление не могат да променят миналото и затрудняват настоящето, като изсмукват енергията ви. Направете съзнателни усилия да направите нещо, за да промените настроението си (напр. Използвайте техники за внимание или направете нещо активно, което ви харесва), когато усетите, че се унасяте от съжаления за минали действия. Научете се да си прощавате за минали грешки.

6. Отделяйте всеки ден време за отдих и упражнения

Нежните повтарящи се упражнения като ходене, плуване или колоездене са добри за облекчаване на стреса. Медитацията, йога, пилатес и танци също са отлични методи. Номерът е да намерите това, което ви подхожда най-добре. Хобитата, които фокусират вниманието, също са добри за облекчаване на стреса. Започнете нова дейност, несвързана с текущата ви професия. Намерете нови приятели във вашия новооткрит интерес.

7. Мислете позитивно

Усмихвайте се, когато е възможно – това е евтин и ефективен начин за подобряване на това как се чувствате. Опитайте се да намерите нещо положително, което да кажете за дадена ситуация, вместо да търсите непременно вина.

Активно учене. Учене чрез сътрудничество.

Теми за обучение:

АКТИВНО УЧЕНЕ. УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТНО УЧЕНЕ, ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Обучение за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини.

Какво е учене чрез сътрудничество?

Това е образователният подход, в който учениците се разделят в работни малки групи за подобряване на ученето чрез съвместната работа. Групи от двама или повече учащи работят заедно, за да решават проблеми, да изпълняват задачи или да научават нови концепции.
Този подход активно ангажира учащите да обработват и синтезират информация и концепции, вместо да използват наизуст запомняне на факти и цифри. Учащите работят помежду си по проекти, където трябва да си сътрудничат като група, за да разберат представените им концепции.

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви разнообразни форми и методи, които са познати отдавна могат да се използват по специфичен начин, като се насърчава сътрудничеството между учениците в групата. Съществуват стотици техники и преподавателите ще могат да изберат кои да прилагат в практиката си.

Гаранция за успех и част от новите правила в образованието са доброто познаване и уменията за свободно ползване на разнообразни нови техники от учителите за комуникация с учениците.

Повече за метода:

Преминаването към нов вид учебно преживяване не е бързо решение и може да наложи промяна в начина на мислене на всички участващи. Но въпреки отделеното предварително време за планиране, методът няма да изисква повече работа в дългосрочен план. Освен това той предлага такава гъвкавост, че да можете да групирате учениците по оптимален за тях начин.

Най-важното е, че ефективният подход на метода учене чрез сътрудничество не пренебрегва индивида. Знаете колко уникален е всеки ученик и колко е важно да приспособите своя подход към отличителните стилове на обучениена всеки един. Методът учене чрез сътрудничество спомага идеално за тази цел като все още оставя достатъчно място за персонализирани инструкции и насоки от вас, за да сте сигурни, че всички обучаващи се са приспособени.

Методът не предполага, че всички ще пътуват с еднаква скорост през него, но по-ярките деца няма да бъдат задържани, тъй като те ще имат склонност към насочване на по-бавно справящите се.

Ползите:

Подобрено представяне: Изследванията показват, че методите,насърчаващи сътрудничество са много по-ценни от индивидуалистичните методи за изграждане на представянето и прогресията на учениците.
Подобрено запомняне:  Един ученик е по-вероятно да помни нещо научено с и от негов връстник, отколкото нещо, което учителя споделя пред дъската. Диалогът и дискусията за нови идеи и подходи за решаване на поставената задача го правят по-запомнящ се и изискват по-дълбоко вникване и използване на умения.
Изграждане на увереност: Добре планираното сътрудничество позволява на всички обучаващи се да разпознаят и оценят значението на собствения си принос. Това ги насърчава  да преподават и да се учат от другите – и не само от своите връстници, но и техните учители.
Подобрено психологично здраве: Установено е, че има силна връзка между кооперативността и психологичното здраве. Сътрудничеството може да доведе до по-добра емоционална зрялост, добри социални отношения, силна личностна идентичност, способност за справяне с проблеми, доверие, оптимизъм, самостоятелност.
Приобщаване: В ученете чрез кооперативност обучаващите се показват своите индивидуални умения и силни черти, които се признават и ценят от другите ученици. Ефективното сътрудничество признава достойнствата на всички в групата, позволявайки на всяко дете да работи по силите си и да получи подкрепа от другите, когато е необходимо.
Хармонични възрастни хора: Това може да изглежда смело твърдение, но това, което научаваме в детството, взимаме с нас и в живота на възрастните. Практиката за сътрудничество може да стане част от човека и той да използва уменията си не само за по-нататъшно образование и работа, но и в личния си живот. Колкото повече хора са с тази нагласа, толкова по-хармонично може да стане обществото.

Разгледайте всички обучения за педагогически специалисти, които предлагаме тук: Обучения

Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. По време на обучението участниците ще придобият знания, свързани с класификацията и психологическата структура на игрите и в частност методите на творческите игри и как те се отразяват на  познавателната дейност у децата.  Ще разгледат играта като особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Настоящото обучение има за цел да помогне на педагозите да се отнесат сериозно към детските игри, да се предпазват от грешки и преодоляват трудности, да проявяват творчески подход. 

Педагогиката и психологията отдавна са установили, че играта е водещ тип дейност при децата и учениците. Чрез нея се развиват всички останали дейности и детето се подготвя за учене, труд и за пълноценен живот като възрастен. 

По време на обучението участниците имат възможност да участват в симулативни ситуации, като им се поставят конкретни практически задачи свързани с проблематиката на темата.

Атестиране на педагогическите специалисти – практически насоки за успешно оценяване и самооценяване

Програмата е насочена към усвояване на важни знания и процедури по отношение на раздел „Административни компетентности“ от професионалния профил на педагогическите специалисти. Запознава с кpитepиите, процедурите и реда зa атестиране нa пeдaгoгичecкитe cпeциaлиcти, механизмите за промяна на работната заплата на база оценката от атестацията. Методи за оценка и самооценка работата на педагогическия специалист, задължително съдържание на професионалното портфолио, участници в процеса по атестиране. Съдържание и попълване на атестационната карта. Оценка на индивидуалното трудово представяне. Какви са процедурите при получена ниска оценка при атестацията. Материални и нематериални стимули. Санкции. 

Обучението развива компетенции за работа в съответствие със законодателните изисквания, съвкупност от задължителни нормативни изисквания, необходими за правилното администриране на образователната институция.

Има ли надежден инструмент за оценка?

Учителското портфолио, въведено като техника и практика за оценяване и удостоверяване на учебните постижения, може да служи и за целите на професионалното диференцирано оценяване на качеството учителската дейност. Най-общо, професионалното портфолио е съвкупност от материали, отразяващи работата на преподавателя. То се изработва от учителя, за да покаже и подчертае своите преподавателски знания и умения. Портфолиото, съотнесено към учителската професия, е доброволно лично оценяване и рефлексия – отразяване на професионалното израстване по време на продължителен процес.

Тема 1. Инструменти за оценка.
Портфолио, проучване на нагласите на учениците, анкети и др. Вербално
и невербално поведение. Инструментариум за проучване на потребностите
на учениците. Анкети, чек листове, тест и др.

Тема 2. Самооценка на дейността на учителя. Ниво на претенции.
Портфолио. Вербално и невербално поведение на учениците.

Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание

Дигиталната грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценно участие на индивида в обществото на знанието. Тя включва знания, умения и поведение, включващи ефективната употреба на цифрови устройства, като: смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри за целите на комуникацията при строго спазване на етични норми и стандарти за поведение в онлайн среда. 

Програмата за обучение на педагогически специалисти е насочена към усвояване на знания и умения и по-доброто разбиране на дигиталните технологии, чрез разработването на решения за персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки учащ и повишаване на мотивацията, чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. 

Програмата дава идеи за интересно и стимулиращо образование, което използва уменията и активността на децата в интернет и развива тяхната креативност, аналитично мислене, възможности за работа в екип.

Внимание се обръща на съвременните средства за бърз обмен на информация, каквито са социалните медии, напр. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, блогове и много др., които са инструменти от най-ново време и които могат да бъдат използвани за полезен трансфер на знания и умения в образователна среда. 

Тема в програмата е и въвеждането на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес в подкрепа на приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

Иновативни форми и методи в процеса на обучение

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви са педагогическите /и не само/ ползи от прилагането на иновативни методи в процеса на обучение и как те се вписват в модерния образователен процес. Чрез методите за усвояване на знания и умения чрез преживяване, участниците ще имат възможност да усетят ефектите от разнообразни иновативни методи в преподаването и да преценят кои от тях могат да приложат най-успешно в практиката си. Гаранция за успех и част от новите правила в образованието са доброто познаване и уменията за свободно ползване на разнообразни нови техники от учителите за комуникация с учениците. В обучението, участниците ще се запознаят със спецификата и особеностите на съвременни инструменти, които могат да бъдат използвани за разнообразяване на учебния час, привличане интереса на учениците и най-важното – активно усвояване на знания и умения чрез различните сетива и възприятия.

Достатъчни ли са традиционните форми на обучение в днешния свят?

Отварянето на държавните граници доведе до отваряне и на образователните граници. В един и същи момент съжителстват стари и актуални модели на дейности, отношения и взаимоотношения. Учебният процес приема различни форма и съдържание. Обновена е и ролята на учителя в образователния процес. Дългогодишната му традиционна роля на водещ и недвусмислен авторитет, съдия и експерт постепенно се измества от тази на умел модератор на група и консултант. Нужно е учителят да отстъпи от познатата водеща, активна позиция към тази на по-пасивния и подпомагащ, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. Познанието като цел е осъществимо само ако то представлява съществена част от личността. Следва учителят да притежава знанията и уменията на водещ, психологически да е подготвен да наблюдава и анализира на няколко нива и да умее както да направлява процеса на обучение в групи, така и да отчита индивидуалните различия и собствения темп на развитие на всеки един участник в учебния процес.

Тема 1. Съвременни ресурси за обучение.
Интерактивни практики на обучение. Актуални модели на интерактивно
обучение в педагогическата практика /учебен спор, работа по проект,
ролеви игри, работа в екип, шоупрограма
и др./.

Тема 2. Успешно преподаване чрез себеутвърждаващо поведение.
Потребности и способности на личността за саморазвитие. Бързи стратегии
на преподавателя. Система на различните гледни точки на преподавател
и учащ.

Тема 3. Използване на интерактивни методи и елементи на
неформалното образование.

Тема 4. Спортът като инструмент за социализиране на учениците.
Как да провокираме интерес?

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици

Естествена човешка реакция е да се страхуваме от агресията и да се стремим да я избягваме. Тя ни наранява, натоварва ни и ни вади от равновесие, кара ни да се чувстваме малоценни и жертви. В образователна среда най-често се наблюдават агресия и конфликти най-честия между учител и родител, между самите ученици, между ученик и учител, между ученик и родител. Причините за агресията и конфликтите в училище са изключително разнообразни – недобра комуникация, невъзможността за справяне с критиката, борбата за власт и влияние, неясното разделение на отговорностите, среда и т. н.

Могат ли агресията и конфликтите обаче, да бъдат полезни и чрез тях да създадем ценни партньорски отношения?

Да, могат! Необходимо условие е, както с всяко друго нещо, което ни създава дискомфорт, да се научим да ги управляваме, да усвоим знания за техния механизъм, за причините за възникване и за стратегиите, чрез които да ги управляваме и разрешаваме. 

Прилагането на метода саундпейнтинг дава възможност на участниците лична да изпитат как ще понижи личното ниво на агресия на обучаемите, а след това и нивото на агресия в училище.

Лекторът по темата е Доктор по специална педагогика и единствен сертифициран обучител по метода за България,  международно сертифициран в Париж, Франция от Франсоа Жано и Уолтър Томпсън. 

Обучението е уникално за страната и разработено специално за педагогически специалисти!