ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

В съвременното образование иновациите навлизат във всички области. Утвърдените от миналото структури и подходи достигат във все по-малка степен до съзнанието и вниманието на децата и учениците. Чрез игровизация, педагозите получават мощен инструмент за повишаване усвояемостта на преподавания материал. Прилагането на игрови елементи в неигрови ситуации  все повече навлиза в процеса на обучение. Самите педагози възприемат по-лесно знания и придобиват умения, чрез прилагането на игрови модели в повишаването на квалификацията им. Учениците също показват по-високи постижения, когато игровизацията е част от обучението им. 

Прочетете повече

Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение

Дигиталният начин на живот е засегнал почти всеки аспект от живота ни. И това включва родителството.

Отминаха дните, когато децата бяха строго дисциплинирани и наказвани за всякакви грешки. Вместо това фокусът на родителството през последните няколко години се измести към методите за отглеждане, ориентирани към детето. В резултат на това днешните деца  рядко биват държани отговорни за действията си.

Прочетете повече

Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда

Анализът на образователната практика през последните десетилетия показва, че настоящитеобразователни техники често са критикувани поради предоставяне на знания в завършен вид и пасивност на учениците в учебния процес.
В съвременното образование се обръща специално внимание на развитието на личностните качества на учениците, тяхната обща култура, разбиране на стойността на образованието, вътрешна мотивация и отговорност за собственото им обучение.

Прочетете повече

Обучение Метафорични асоциативни карти

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ – ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Защо хората правят това, което правят?  Използването на карти за идентифициране и разрешаване на  междуличностни конфликти, за изясняване на несъзнаваните мотиви на проблемното поведение на човек и намиране на вътрешните ресурси за тяхното решаване е техника, чрез която целите се постигат изключително лесно и приятно. Картите стимулират креативността и комуникацията. Развиват творчески потенциал, и интуицията. Включват се карти с красиви илюстрации и карти с думи или фрази. Чрез смесването и съвпадението на картите и случайното или умишлено сдвояване на изображения с думи се създават безброй комбинации, които могат да преодолеят чувствата и словесната изява . Като инструмент и трамплин за въображението, красивите карти за асоцииране са подходящи за възрастни и деца от всички възрасти. Под формата на игра се постигат заложените сериозни цели. 

Асоциативните карти отразяват нашето състояние и нагласи към определени житейски ситуации, личности и отношенията ни с тях.

Kартите като метафорични прожекционни инструменти предизвикват нашата фантазия. Връщането във фантазията към свободно детско поведение без преценка или критика се превръща в терапевтично преживяване. Може да се създадат въображаеми светове и да се засили нашата креативност. Използвайки картиte, участниците в обучението ще могат да вербализират страхове, тревоги, надежди, мечти и др.  и в същото време отново чрез картите, ще могат сами да изведат правилните за тях начини за действие.

За включване в обучение, моля изпратете запитване на имейл: edu@institute-hr.com или ни пишете през Контактната форма на сайта.

Кибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за киберрисковете и справянето с тях в различните възрастови групи

Какво е кибертормоз?

Кибертормозът е използването на цифровите медии ( уебсайтове, приложения и текстови съобщения) за сплашване, разстройване или нараняване на някого. Това включва целенасочено многократно изпращане, публикуване или споделяне на негативно или вредно съдържание за някой друг.

Обикновено при кибертормоза има други хора, които виждат какво се случва. В тези ситуации хората могат да бъдат странични наблюдатели, съюзници или защитници.

Прочетете повече

БДП. Безопасност на движението по пътищата – методика на преподаване

Пътната безопасност е чудесна тема за ангажиране на деца и млади хора, защото това е проблем, който те могат да разберат и който ги засяга. От жизненоважно значение е да се подпомогне разбирането на децата и младите хора за пътната безопасност, да им се даде най -добрият шанс да се пазят, докато са млади и с напредването на възрастта, защото пътните катастрофи са най-големият убиец на младите хора по света.

Прочетете повече

Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.

Изграждане на взаимоотношения родител-учител

Положителната комуникация родител-учител е от голяма полза за родителите. Например учителите, които по-често съобщават лоши новини за успеваемостта на учениците, отколкото да признават добрите постижения на учениците, често обезсърчават участието на родителите, като това ги кара да чувстват, че не могат ефективно да помогнат на децата си.

Прочетете повече

Стратегии за намаляване на стреса и тревожността в класната стая

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини.

Ежедневието в класната стая може да бъде стресиращо за някои деца. Учениците, които се тревожат за своите учебни способности, училището, домашнните работа, участието в клас или почти всичко, свързано с училището, ще имат повишено ниво на кортизол. В някои случаи кортизолът може да бъде нещо добро, но повишените му нива могат да влошат когнитивното функциониране и когато учениците са под стрес всъщност в мозъка настъпват промени, които реално възпрепятстват ефективното учене.

Прочетете повече

Професионален стрес

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Различни изследвания в областта, разкриват, че около 72% от професионалистите в образованието се определят като стресирани.

Понякога работата (или просто животът) може да бъде трудна. Предизвикателен ученик/студент, проверки на работното място, лични финансови притеснения и още и още.

Вижте някои практически насоки за учителите и образователния персонал за справяне със стреса:

1. Организирайте приоритетите си

Приоритизирайте задачите по важност и ги маркирайте като изпълнени, когато сте готови. Включете важните хора в живота си като приоритети и първо обърнете внимание на тези взаимоотношения.

2. Идентифицирайте вашите стресови ситуации

Направете си списък със събития, които ви оставят емоционално изтощени. За всяко такова събитие се опитайте да намерите един или два начина, чрез които бихте могли да намалите стреса, породен от тях и също си ги запишете.  Когато се появят отново подобни събития, използвайте ги като възможност да практикувате своите техники за намаляване на стреса и да си записвате какво работи за следващия път.

3. Не реагирайте на въображаеми обиди

Загуба на време и енергия е да бъдете свръхчувствителни към въображаеми обиди, намеци или сарказъм.

4. Помислете, преди да се ангажирате с нещо

Хората често решават да изпълнят дадена задача само, за да се чувстват приети или харесвани от други хора. Потренирайте се да казвате „не“, когато се опитват да ви ангажират със задачи, които са неразумни или в повече, отколкото можете да поемете в даден момент, вместо да страдате от последващи съжаления и стрес.

5. Не се спирайте на минали грешки

Чувството за вина, угризения и съжаление не могат да променят миналото и затрудняват настоящето, като изсмукват енергията ви. Направете съзнателни усилия да направите нещо, за да промените настроението си (напр. Използвайте техники за внимание или направете нещо активно, което ви харесва), когато усетите, че се унасяте от съжаления за минали действия. Научете се да си прощавате за минали грешки.

6. Отделяйте всеки ден време за отдих и упражнения

Нежните повтарящи се упражнения като ходене, плуване или колоездене са добри за облекчаване на стреса. Медитацията, йога, пилатес и танци също са отлични методи. Номерът е да намерите това, което ви подхожда най-добре. Хобитата, които фокусират вниманието, също са добри за облекчаване на стреса. Започнете нова дейност, несвързана с текущата ви професия. Намерете нови приятели във вашия новооткрит интерес.

7. Мислете позитивно

Усмихвайте се, когато е възможно – това е евтин и ефективен начин за подобряване на това как се чувствате. Опитайте се да намерите нещо положително, което да кажете за дадена ситуация, вместо да търсите непременно вина.

Активно учене. Учене чрез сътрудничество.

Теми за обучение:

АКТИВНО УЧЕНЕ. УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТНО УЧЕНЕ, ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Обучение за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини.

Какво е учене чрез сътрудничество?

Това е образователният подход, в който учениците се разделят в работни малки групи за подобряване на ученето чрез съвместната работа. Групи от двама или повече учащи работят заедно, за да решават проблеми, да изпълняват задачи или да научават нови концепции.
Този подход активно ангажира учащите да обработват и синтезират информация и концепции, вместо да използват наизуст запомняне на факти и цифри. Учащите работят помежду си по проекти, където трябва да си сътрудничат като група, за да разберат представените им концепции.

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви разнообразни форми и методи, които са познати отдавна могат да се използват по специфичен начин, като се насърчава сътрудничеството между учениците в групата. Съществуват стотици техники и преподавателите ще могат да изберат кои да прилагат в практиката си.

Гаранция за успех и част от новите правила в образованието са доброто познаване и уменията за свободно ползване на разнообразни нови техники от учителите за комуникация с учениците.

Повече за метода:

Преминаването към нов вид учебно преживяване не е бързо решение и може да наложи промяна в начина на мислене на всички участващи. Но въпреки отделеното предварително време за планиране, методът няма да изисква повече работа в дългосрочен план. Освен това той предлага такава гъвкавост, че да можете да групирате учениците по оптимален за тях начин.

Най-важното е, че ефективният подход на метода учене чрез сътрудничество не пренебрегва индивида. Знаете колко уникален е всеки ученик и колко е важно да приспособите своя подход към отличителните стилове на обучениена всеки един. Методът учене чрез сътрудничество спомага идеално за тази цел като все още оставя достатъчно място за персонализирани инструкции и насоки от вас, за да сте сигурни, че всички обучаващи се са приспособени.

Методът не предполага, че всички ще пътуват с еднаква скорост през него, но по-ярките деца няма да бъдат задържани, тъй като те ще имат склонност към насочване на по-бавно справящите се.

Ползите:

Подобрено представяне: Изследванията показват, че методите,насърчаващи сътрудничество са много по-ценни от индивидуалистичните методи за изграждане на представянето и прогресията на учениците.
Подобрено запомняне:  Един ученик е по-вероятно да помни нещо научено с и от негов връстник, отколкото нещо, което учителя споделя пред дъската. Диалогът и дискусията за нови идеи и подходи за решаване на поставената задача го правят по-запомнящ се и изискват по-дълбоко вникване и използване на умения.
Изграждане на увереност: Добре планираното сътрудничество позволява на всички обучаващи се да разпознаят и оценят значението на собствения си принос. Това ги насърчава  да преподават и да се учат от другите – и не само от своите връстници, но и техните учители.
Подобрено психологично здраве: Установено е, че има силна връзка между кооперативността и психологичното здраве. Сътрудничеството може да доведе до по-добра емоционална зрялост, добри социални отношения, силна личностна идентичност, способност за справяне с проблеми, доверие, оптимизъм, самостоятелност.
Приобщаване: В ученете чрез кооперативност обучаващите се показват своите индивидуални умения и силни черти, които се признават и ценят от другите ученици. Ефективното сътрудничество признава достойнствата на всички в групата, позволявайки на всяко дете да работи по силите си и да получи подкрепа от другите, когато е необходимо.
Хармонични възрастни хора: Това може да изглежда смело твърдение, но това, което научаваме в детството, взимаме с нас и в живота на възрастните. Практиката за сътрудничество може да стане част от човека и той да използва уменията си не само за по-нататъшно образование и работа, но и в личния си живот. Колкото повече хора са с тази нагласа, толкова по-хармонично може да стане обществото.

Разгледайте всички обучения за педагогически специалисти, които предлагаме тук: Обучения