Entries by Администратор

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация на обучението (Gamification) Чрез игровизация на учебно-възпитателните процеси, съвремените учители биха могли да преподават учебния материал по изключително лесен и приятен начин, както за учениците, така и за самите преподаватели. Напоследък, все по-често срещаме израза „с навлизането на новите технологии, учениците започват да възприемат […]