Entries by Администратор

Игри за развиване на езиковите умения

Активностите и игрите не заменят традиционните методи за представяне и упражняването на нов учебен материал, но ги допълват, като правят учебния процес по-атрактивен и ефективен. Те имат за цел да развиват и надграждат езиковите умения на обучаемите. Подбрани правилно, могат да се използват в големи групи, както от начинаещи, така и от по-напреднали.

Как се отразяват видеоигрите на подрастващите

Видеоигрите – едно от най-интересните забавления за деца и възрастни – могат да имат дългосрочни последици за здравето на подрастващите. Според Entertainment Software Association, 65% от домакинствата имат поне един член, който играе игри минимум 3 часа седмично. 91% от децата между 2 и 17 години играят видео игри. Проучванията и изследванията през годините целят […]

„Първите 7“ – толкова ли са важни за растежа на детето?

Отдавна известно мнение в психологията е, че първите седем години от живота на детето играят ключова роля в определянето на това, какво ще бъде то като възрастен човек – проучванията сочат, че първоначалните години определят социалните му умения. Важно е да осъзнаем това сега, повече от всякога, тъй като родителите често са под силен стрес […]

Как преподавателите могат да използват технологиите в обучението, за да ангажират учениците

Всички сме свидетели на начините, по които свързаните технологии и интернет са променили живота ни. Промяната е особено очевидна и в класната стая, където учителите имат възможност да ангажират учениците по много различен начин от предишните поколения. Важно е обаче преподавателите да разберат как да използват технологията като средство за стимулиране на ангажираността, творчеството и […]

Професия учител – актуални проблеми

Няма недостиг на предизвикателства, пред които всеки един учител е изправен в процеса на училищното образование. Най-големите от тях могат да изглеждат разочароващо трудни за справяне, въпреки усилията за реформи и редовните прегледи от страна на правителството. Често пътят на един учител за справянето с най-значимите предизвикателства е бавен, защото понякога техните корени  се намират […]

Как помага спортната психология на децата?

Спортните психолози използват изследвания и приложни стратегии, за да насърчат удоволствието на децата от спорта, така че те да останат в играта и да тренират, но спортът може да помогне на децата не само от гледна точка на физическото им състояние, а също така и да развиват важни личностни качества като решимост и дисциплина. За […]

Играта като интерактивен метод на обучение

През последните години интерактивните методите са особено актуални и темата за тяхното използване в префесионалната подготовка на педагогическите кадри заслужава специално внимание. Играта като интерактивен метод на обучение способства за преодоляване на стереотипите в обучението, за изработване на нови подходи към професионалните ситуации, съдейства за развитие на творчески способности.

Възпитание на децата и методи на възпитание

Вероятно много родители мечтаят с появата на детето от небето да падне книга с инструкции, как то да бъде отгледано и възпитано, за да стане добър човек. Философи и психолози спорят за това каква е природата на човека. Според Фройд и Дарвин по природа човек е зъл. Според Русо и Кант човек се ражда добър […]

Как да комуникирате с милениалите

Днешната работна сила се състои от пет поколения. Всяко от тях има различни качества, които могат да бъдат явно усетени на работното място. За по-малко от пет години така наречените милениали, т.е. родените между 1980 и 1994 г., ще съставляват 51% от западната работна ръка.

Стратегическо планиране

Ако никога преди не сте участвали в процеса на стратегическо планиране, поканата от шефовете да се включите в тази работа може да е вълнуваща, но и малко смущаваща. Идеята за „стратегия“ звучи екзотично макар, че самата работа е най-малко екзотична и е по-скоро критична за организацията.