Entries by Администратор

Саундпейнтинг – инструмент в работата на учителя

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди. Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество […]

Курсове за учители с кредити по Наредба 15 от 22.07.2019

Актуалната действаща наредба, според която се организират курсове за учители с кредити е Наредба 15 от 22.07.2019 година за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съгласно нея повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва или от специализирани обслужващо звена (висши училища и научни организации) или обучителни организации, чиито обучителни […]

Обучения с кредити за учители

Провеждаме обучения с кредити за учители за придобиване на 1 до 3 кредита, в съответствие с НАРЕДБА № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В портфолиото си от обучения за учители имаме над 220 броя уникални авторски програми за обучения с кредити за учители, директори и други педагогически […]

Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. По време на обучението участниците ще придобият знания, свързани с класификацията и психологическата структура на игрите и в частност методите на творческите игри и как те се отразяват на  познавателната дейност у децата.  Ще разгледат играта като особен […]

Атестиране на педагогическите специалисти – практически насоки за успешно оценяване и самооценяване

Програмата е насочена към усвояване на важни знания и процедури по отношение на раздел „Административни компетентности“ от професионалния профил на педагогическите специалисти. Запознава с кpитepиите, процедурите и реда зa атестиране нa пeдaгoгичecкитe cпeциaлиcти, механизмите за промяна на работната заплата на база оценката от атестацията. Методи за оценка и самооценка работата на педагогическия специалист, задължително съдържание […]

Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание

Дигиталната грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценно участие на индивида в обществото на знанието. Тя включва знания, умения и поведение, включващи ефективната употреба на цифрови устройства, като: смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри за целите на комуникацията при строго спазване на етични норми и стандарти за поведение в онлайн среда.  Програмата за обучение […]

Иновативни форми и методи в процеса на обучение

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви са педагогическите /и не само/ ползи от прилагането на иновативни методи в процеса на обучение и как те се вписват в модерния образователен процес. Чрез методите за усвояване на знания и умения чрез преживяване, участниците ще имат възможност да усетят ефектите от разнообразни иновативни методи […]

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици

Естествена човешка реакция е да се страхуваме от агресията и да се стремим да я избягваме. Тя ни наранява, натоварва ни и ни вади от равновесие, кара ни да се чувстваме малоценни и жертви. В образователна среда най-често се наблюдават агресия и конфликти най-честия между учител и родител, между самите ученици, между ученик и учител, […]

Ненасилствена комуникация – ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители

Участниците в обучението, ще се запознаят с различни успешни методи на ненасилствената комуникация, чиято основна цел е лично овластяване и подобряване на взаимоотношенията между хората. Педагогическите специалисти ще научат колко лесно и с малко усилия, могат да влияят на общуването и взаимоотношенията с децата и родителите им, да стимулират креативността и комуникацията, както своята, така […]

Автентичност на страха от грешки и излагане. Понятието грешка, преодоляване на страха от грешки и излагане и творчество с грешката.

Страхът от грешки и излагане е механизъм, който драстично влошава качеството на живот и блокира способностите за работа и учене. Много философи, антрополози и психолози считат, че страхът е водещата сила, която управлява света и кара хората да действат по начини, различни от желанията им. А какво би станало ако се научим да управляваме емоциите […]