Entries by Администратор

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици

Естествена човешка реакция е да се страхуваме от агресията и да се стремим да я избягваме. Тя ни наранява, натоварва ни и ни вади от равновесие, кара ни да се чувстваме малоценни и жертви. В образователна среда най-често се наблюдават агресия и конфликти най-честия между учител и родител, между самите ученици, между ученик и учител, […]

Ненасилствена комуникация – ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители

Участниците в обучението, ще се запознаят с различни успешни методи на ненасилствената комуникация, чиято основна цел е лично овластяване и подобряване на взаимоотношенията между хората. Педагогическите специалисти ще научат колко лесно и с малко усилия, могат да влияят на общуването и взаимоотношенията с децата и родителите им, да стимулират креативността и комуникацията, както своята, така […]

Автентичност на страха от грешки и излагане. Понятието грешка, преодоляване на страха от грешки и излагане и творчество с грешката.

Страхът от грешки и излагане е механизъм, който драстично влошава качеството на живот и блокира способностите за работа и учене. Много философи, антрополози и психолози считат, че страхът е водещата сила, която управлява света и кара хората да действат по начини, различни от желанията им. А какво би станало ако се научим да управляваме емоциите […]

Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

Саундпейнтинг е иновативен метод за нов тип педагогическа интервенция, чиито фокус е изследователският интерес на детето, артистичната атмосфера, и сътрудничеството в групата. Езикът на  Soundpainting може да бъде използван във всички учебни дисциплини и е достъпен за всички ученици – от начално и предучилищно ниво, до гимназия. Също така е изключително успешен метод за работа […]

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 – 08.05.2020г.

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams – Office 365 . Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки […]

Директорски семинар – 30.04.2020г.

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г. На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема „Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“. Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за […]

Безплатни онлайн обучения за учители през м.април 2020г.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е силно ангажиран със затрудненията, изпитвани от педагогическите специалисти, във връзка с дистанционните форми на преподаване и комуникация с учениците си в настоящите условия на изолация. Поради тази причина, взехме решение, да окажем подкрепа на педагогическите специалисти, като от началото на м. Април, започнахме да предоставяме безвъзмездно част от услугите на […]

Безплано обучение: електронно преподаване на уроци с Google Classroom и Google Meet

Електронно преподаване на уроци, чрез синхронно и асинхронно обучение и други онлайн ресурси за обучение. Обучението е основно за работа с най-интуитивната и лесна електронна платформа – Google Classroom и Google Meet, с която работят почти всички учебни заведения и която до момента дава най-добри резултати в обучението на учениците, но ще бъдат съпоставени и […]

Онлайн обучение: Образователна работа с деца и ученици със специфични нарушения в настоящите условия на изолация

Поради всеобщата и задълбочаваща се изолация, породена от настоящата безпрецедентна международна ситуация и липсата на механизъм, методи и организация, учителите и родителите на деца със специфични нарушения на способността за учене, са поставени пред изключително трудната задача, да намерят подходящ подход и адекватно решение, как да продължат образованието на децата със СОП. Обучението ще е […]

Запазване на персонала чрез въвеждане на гъвкаво работно време

В сайта на Инспекция по труда са публикувани насоки към работодателите във връзка със сложната епидемична обстановка и въведеното извънредно положение, което принуждава много бизнеси да се преструктурират или да прилагат по-гъвкави модели на управление. Самоизолацията и свеждането на преките контакти до минимум е една от най- ефективните мерки за ограничаване разпространението на заразата от […]