Entries by Администратор

Дали ученето в ZOOM е същото като лице в лице?

Ако до преди година платформата Zoom звучеше по-скоро като нещо екзотично за повечето хора, които се занимават с обучения към този момент Zoom (и Moodle) определено дефинира обучението и работата в ерата на COVID-19. Но само няколко месеца след като онлайн платформите се наложиха или станаха задължителни за много хора – те започнаха да осъзнават […]

Работодателски брандинг по време на COVID-19

Казва се често, но е истина – в момента живеем в безпрецедентни времена и никой от нас няма магически сили или кристална топка, за да предскаже какво точно ще се случи през идната година. Вероятно е да се предположи, че повечето организации вероятно ще наемат по-малко поради спад в бизнеса или общи логистични усложнения, заради […]

3 съвета за поддържане на активност при работа от вкъщи

3 съвета за поддържане на активност и здраве при работа от вкъщи Един от най-големите проблеми при работата у дома може да бъде заседяването. Няма ходене, за да вземете чаша кафе, посещение на близкия колега, качване по стълбите или онези случайни видове дейности, които произтичат от това, че сте на работно място с разпръснати хора […]

Обучения по проект „Образование за утрешния ден“

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрена от Министерство на образованието, обучителна организация по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Одобрените програми на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ са следните: 1.          „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно […]

Професионален стрес

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Различни изследвания в областта, разкриват, че около 72% от професионалистите в образованието се определят като стресирани. Понякога работата (или просто животът) може да бъде трудна. Предизвикателен ученик/студент, проверки на работното място, лични финансови притеснения и още и още. […]

Активно учене. Учене чрез сътрудничество.

Теми за обучение: АКТИВНО УЧЕНЕ. УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТНО УЧЕНЕ, ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ Обучение за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. Какво е учене чрез сътрудничество? Това е образователният подход, в който учениците се разделят в работни малки групи за подобряване на ученето чрез съвместната работа. Групи […]

Саундпейнтинг – инструмент в работата на учителя

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди. Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество […]

Курсове за учители с кредити по Наредба 15 от 22.07.2019

Актуалната действаща наредба, според която се организират курсове за учители с кредити е Наредба 15 от 22.07.2019 година за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съгласно нея повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва или от специализирани обслужващо звена (висши училища и научни организации) или обучителни организации, чиито обучителни […]

Обучения с кредити за учители

Провеждаме обучения с кредити за учители за придобиване на 1 до 3 кредита, в съответствие с НАРЕДБА № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В портфолиото си от обучения за учители имаме над 220 броя уникални авторски програми за обучения с кредити за учители, директори и други педагогически […]

Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. По време на обучението участниците ще придобият знания, свързани с класификацията и психологическата структура на игрите и в частност методите на творческите игри и как те се отразяват на  познавателната дейност у децата.  Ще разгледат играта като особен […]