Тиймбилдинг

Забавен и ефективен тиймбилдинг?

Работодателите организират сплотяващите екипа дейности с най-добри намерения, но понякога ефектът от тях е обратен. При неподходящи замисъл и изпълнение, тези събития всъщност водят до допълнително отчуждаване, стрес и напрежение.

Съществува цяла индустрия от специализирани фирми за доставка на креативни, приключенски, екстремни, спортни, еко и социални програми. В тези тиймбилдинг събития ще намерите всичко – от физически упражнения до психометрични тестове. А и обещаваните резултати са също толкова всеобхватни – от увеличаване на производителността до възпитаване на екипно мислене, ангажираност и лоялност.

Хубаво е работодателите да знаят, че импровизираните коучинг сесии, дебрифинг и групова медитация не винаги се възприемат добре от всички. Хората имат различни нагласи и е важно да се уважават техните лични предпочитания, особено относно осъществяването на физически контакт и споделянето на лична информация.

Експерти като Каценбах, Смит и Бланчард съвсем ясно посочват, че тиймбилдингът е управленска техника, която трябва да се използва, когато създаденият вече екип има нужда от подобряване на вътрешни процеси (комуникация, вземане на решения, определяне на цели, мотивация, подобряване на сътрудничеството и др.) или от изясняване на екипните роли на участниците и от въвличане на екипа в определяне на цел и подобряване на ефективността на екипната работа. Тиймбилдингът е подходящ и за новосформирани екипи с цел по-бързото опознаване на членовете, но в такива случаи обикновено пред екипа стоят твърде много задачи и проблеми и рядко има възможност за провеждането му.
Кога тиймбилдингът не работи?
Това се случва, когато тиймбилдинг обучението се възприема като изолирано събитие от комплекса подходящи действия за извършване на промяна в екипната работа. Този случай се среща много често в практиката. Поръчва се едно тиймбилдинг събитие или обучение и след неговия край мениджърите са убедени, че всичко с екипа е наред и не би следвало да има никакви проблеми. Тиймбилдингът не е събитие, а процес и да се гледа на него като на изолирано и еднократно случване, след което ще последват чудеса, е пагубна нагласа за възвращаемостта на инвестициите.

На открито

Ето няколко идеи за интересни и ефективни програми:

ТЪРСЕНЕ НА СЪКРОВИЩЕ

На закрито

ХОЛИВУД

В това тиймбилдинг приключение участниците се разделят на екипи, представляващи две конкурентни продуцентски къщи. Всеки екип получава каквото е необходимо за заснемането на своята продукция и събитието би могло да се реализира и във външна среда, макар най-често това да се случва на закрито.

С помощта на професионални актьори, видеооператори и монтажисти, участниците минават през планиране, писане на сценарий, разпределяне на роли, репетиции, дизайн и подготовка на костюми, реквизити и декори, и заснемане на своя филм.


 Целите на тази програма са:

  • Оптимизиране на вътрешната комуникация и създаване на усещането за „един отбор”;
  • Обединяване на участниците около обща идея и цел и преминаването през целия процес от планирането до получаването на краен продукт;
  • Насърчаване на креативното мислене;
  • Забавление.
Творчески

ПИКАСО

В тази невероятна тиймбилдинг програма, среща си дават креативността, работата в екип и, разбира се, високата доза забавление. Задачата на екипите е да пресъздадат произведение на изкуството, като на всеки участник са предоствени платно, бои и отрязък от общата картина, който трябва да се нарисува. Когато всеки е завършил своята част от произведението, частите се съединяват, за да се види цялостната картина, която след това гордо можете да закачите в своя офис. Картината, която трябва да се възпроизведе от участниците, се подбира според целите, които са заложени, и посланието, което трябва да се предаде. Всички си взаимодействат, като сверяват цветовете и размера на детайлите, за да получат възможно най-добър общ резултат.Целите на тази програма са:

  • Оптимизиране на вътрешната комуникация и създаване на усещането за „един отбор”;
  • Насърчаване на консултациите и допитването до членовете на екипа;
  • Насърчаване на креативното мислене;
  • Забавление.
Приключенски

Различните тиймбилдинг програми целят постигането на различни цели и следва да бъдат подбирани в зависимост от екипите, които ще бъдат включени в тиймбилдинга. В голяма част от случаите, те са само ориентировъчни и е възможно изработването на индивидуална програма за вашата компания, включваща различни модули от много видове активности. Програмата ще бъде съставена така, че да съответства на вашите желания и да е съобразена с бюджета ви за провеждане на фирменото мероприятие.