Как да управляваме времето си, за да вършим задачите си по-бързо

Всички искаме да повишим производителността си и да завършим работата по-бързо. Това е въпросът за милиони долари и на много компанни –  как да се проследи времето за по-бързо завършване на работата, като се полагат по-малко усилия? Ето няколко прости съвета, с които можем да подобрим ефективността си:

  • Задайте начална и крайна дата за всяка задача

Преди да възлагате задачи на членовете на вашия екип, трябва да изчислите очакваното време, необходимо за изпълнението на всяка задача. Използвайте данните, които сте натрупали в миналото, ако например сте използвали софтуер за проследяване на времето или друг метод и отбележете средното време, необходимо за изпълнение на всяка конкретна задача. След това можете да добавите начална и крайна дата за всяка задача, в зависимост от очакваното време за различни задачи.

  • Определете зависимостите на задачите 

Направете списък на всички задачи, които вашият екип трябва да изпълни, за да завърши проектите навреме. След това трябва да определите зависимостите на задачите,т.е. задачите, които зависят от други задачи, трябва да бъдат приоритетни и завършени първо. Това ще ви позволи да разберете по кои задачи трябва да работите едновременно и по кои задачи можете да работите последователно и в каква последователност.

  • Формулирайте бърз подход към изпълнението на задачите

С помощта на данни за времето можете да създадете точна оценка на проекта, да създадете задачи и да ги възложите на правилните хора и да зададете времеви рамки, в които работата трябва да приключи.

  • Вземете помощ от най-добрите

Определете хората, които най-бързо изпълняват определени задачи, и им възлагайте тези задачи всеки път.