Мениджмънт и лидерство

Лидер, когото хората в екипа уважават и ценят? 

Важно е да се изясни каква е връзката между мениджмънта и лидерството, за да се покаже колко е актуален въпросът за лидерството в управленските науки, обучение и практика. Ефективният бизнес ръководител в съвременния корпоративен свят е необходимо да съчетава в себе си както професионалните способности на мениджър, който организира, контролира и насочва дейността, така и личностните качествата на уважаван неформален лидер, който умело да общува със своите колеги и подчинени, те да ценят неговото мнение, а разпорежданията му да се следват с готовност.

Всеки знае, че работата с хора е не лесна задача поради индивидуалността, каквато всеки един от нас притежава, а работата на лидер определено е голяма отговорност, при която едно обучение за лидерски умения може да бъде само от помощ.

В условията на силна конкуренция и непрекъсната битка за оставане на челните места на пазара, от още по-голямо значение се оказва ефективността на личностите, които работят в организациите. Ефективните лидери подобряват представянето на екипите си и спомагат за организационния растеж; повече служители, които се чувстват вдъхновени и мотивирани от водачите си, желаят да работят с тях, като това намалява текучеството в компанията. Уменията за успешно делегиране и приоритизиране на задачите, от своя страна, дават възможност за по-ефективна работа и разгръщане на пълния потенциал.

  • За кого е подходящо обучението?

Обучението е предназначено за мениджъри, тийм-лидери и супервайзори без значение в какъв сектор или индустрия работи компанията.

  • Какви са целите?

Ръководенето на екип може да бъде огромно предизвикателство, но може да донесе и голяма възвръщаемост както в личен план, така и в професионален, ако бъде правено правилно. Целта на това обучение е да даде уменията, от които всички лидери се нуждаят, за да управляват успешно своите екипи, като заедно с това подобряват и представянето им.

  • Какви познания ще имате в края на обучението?

Знание за ролята и отговорностите на всеки лидер

Откриване на индивидуалния лидерски стил и знание как въздейства върху останалите

Техники за правилно делегиране

Техники за даване на конструктивна обратна връзка

Възможност за използване на концепцията за „награди и наказания“ с цел мотивация

Техники за мотивиране на екипа и за успешното му ръководене

Всеки от нашите семинари или обучения може да бъде осъществен във вашата организация на избрана от вас локация. Ако имате повече от трима участници с еднакви обучителни нужди това би направило избора за изнесено обучение по рентабилен, но в противен случай по-удачният вариант е да изпратите служителите за обучение на наша локация заедно със сформирана група участници от други компании. Ние сме гъвкави и по отношение на програмите за обучение – имате възможност да изберете стандартно обучение по предварително подготвени програми от нас или да пожелаете допълнително адаптиране за конкретни организационни нужди, които имате към даден момент. В тези случаи, ние можем да включим в материалите вашата организационна терминология за определени процеси или дейности, брандиране на материалите или включване на примери от вашия организационен опит.