Консултиране на учители и директори относно децата в риск

Експертите от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката ще предоставят консултации на учители и директори на училища и детски градини относно правилното поведение в ситуации, когато децата са изложени на риск от насилие или се намират в кризисни ситуации, съобщиха от пресцентъра на МОН.

По инициатива на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков беше сформирана организация във всеки от шестте центъра за психологическа подкрепа, които функционират в страната – София-град, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас, с цел приемане на сигнали и разглеждане на конкретни случаи от училищата в България.

Целта на тази инициатива е да се подпомогнат учителите в предприемането на мерки за защита на децата в риск чрез своевременно подаване на сигнали и осигуряване на необходимата подкрепа. Освен това, те ще имат възможност да обсъждат текущите ситуации и да получават съдействие за намиране на най-подходящите решения. Специалистите ще предоставят и методическа подкрепа за разпознаване на психологически или физически белези на насилие сред учениците.

Това решение беше взето след няколко случая в страната, когато учителите изразиха чувството си, че са оставени на произвола в кризисни ситуации. Очаква се тази инициатива да окаже значителна подкрепа, особено за по-малките и отдалечени училища, където няма редовно назначени психолози. Специалистите от Националната мобилна група за психологическа подкрепа на МОН ще консултират учителите и директорите на училища и детски градини относно правилното поведение в случаи с деца в риск, риск от насилие или в кризисни ситуации.