Идеи за обучение по БДП за деца между 2 и 7 години

В продължение на темата ни за методиката на преподаване на Безопасност на движението по пътищата ви представяме няколко идеи за обучение на най-малкице деца между 2 и 7 години:

Идеи за обучение при 2-5 годишни деца

Научете ги, че движението по пътищата е опасно:

1. Подредете децата в единия край на стаята или детска площадка. Дайте на всяко дете по една кола-играчка и ги инструктирайте да засилят количките към другия край на стаята или площадката.

Задайте им въпроси: Всички колички ли отидоха до едно и също място? Коя количка отиде най-далеч? Какво се случи с всички колички?

2. Разкажете им повече за колелата на колите. Завъртете колелата на някоя от колите-играчки. Обяснете им, че колелата се въртят много по-бързо, отколкото може да ходи човек и че движението може да бъде опасно.

3. Разгледайте истинска кола. Направете тази дейност, само ако можете да паркирате безопасно кола, далече от трафика и където децата могат да се приближат безопасно до колата. Автомобилът трябва да бъде паркиран на равна повърхност със здраво включена ръчна спирачка и изключен двигател.

Кажете на децата колко е важно да стоят на разстояние от колите, дори когато изглеждат, че не се движат. Заведете всяко дете отстрани на колата, като ги държите за ръка.

Накарайте децата да „боцнат“ с пръстче колата, а след това собствените си коремчета. Попитайте ги кое е меко, кое е твърдо? Обяснете им, че колите са твърди и могат да ги наранят, ако ги ударят, защото те са мекички и лесно се нараняват. Вижте колело. Покажете им колелата на колата и обяснете колко по-големи са те от тези на количките-играчки и колко по-бързо от тях могат да се движат. Научете ги, че колите и другите превозни средства не са играчки. Те са опасни. Научете ги да стоят далеч от трафика, освен ако не държат възрастен за ръка.

Научете ги винаги да се държат за ръката на възрастен:

1. Създайте гигантска пътна карта

Направете голяма карта на пътища, пътеки и тротоари от цветна хартия. Ако успеете включете известните места, които имате във вашия район, като големи кръстовища, парк или някаква забележителност.

Помогнете децата да изрежат снимки на превозни средства, хора, кучета, колелета от стари списания. Залепете снимките на правилното място на вашата гигантска карта и упражнявайте с децата ключови думи за пътната безопасност, свързани с това, което е на снимката. Виждате ли….? Колко ……? Какъв цвят е…..? След това залепете своя гигантски път на стената като част от дисплей за пътна безопасност.

2. Умения за гледане и слушане

Запишете някои пътни звуци или ги намерете онлайн: кола, пожарна кола, мотоциклет, звънец за велосипед, бипкащ сигнал на пешеходна пътека и други. Пуснете тези звуци на децата, като ги накарате да ги съпоставят с подходящи картинки.

3. Гигантски дисплей с отпечатък на ръце

Създайте гигантски плакат с отпечатъци от детски ръце и напишете „Ние се държим за ръце“  и го изложете някъде, където родителите, както и децата, могат да го виждат.

Идеи за обучение при 5-7 годишни деца

Разгледайте и обсъдете различни сценарии в група, ако можете използвайте снимки, клипове или дори демонстрации. Примерен сценарии може да бъде, „Топката на Антон е на пътя, защото той я е хвърлил през оградата случайно. Какво трябва да направи сега?“ или „Къде е безопасно място за игра?.“, „Защо велосипедната каска ви помага да сте в безопасност?“

Нарисувайте плакати на хора по тротоари, държащи се за ръце, и превозни средства по пътищата. Обсъдете как държането за ръце предпазва децата. Напишете лозунги за пътна безопасност на плакатите.

Оцветете линейка в характерните й цветове. Обсъдете защо е боядисана ярко – за да могат хората да видят когато идва, когато пътува бързо. Обсъдете с подходяща чувствителност как линейката може да превози някой в болница, който е бил наранен на пътя. За да не се случва това им обяснете, че трябва да седят далеч от пътя и да носят нещо светло, така че шофьорите да ги виждат отдалече.

Експериментирайте. В голяма стая вземете голяма играчка-камион и количка. Обсъдете как камионите се движат по-бързо, много по-бързо, отколкото човек може да бяга. Обяснете им как кола или камион може да изглеждат далеч, но може да стигнат до тях бързо и да ги ударят силно.

Покажете за какво служи колана.  Завържете малка плюшена играчка в кола-играчка и го завържете с помощта на лента, която да играе ролята на предпазен колан. Поставете друга плюшена играчка в друга кола без предпазен колан. Извършете експерименти, използвайки склонове и препятствия, за да демонстрирате, че плюшената играчка, която не носи предпазен колан, може лесно да падне и да се нарани.

Светлоотразителни дрехи.  Използвайте стая с щори и я затъмнете. Раздайте на децата светлоотразителни жилетки и след това осветете децата с фенер, за да имитирате фаровете на колата.  Това е добър експеримент, който да направите при по- тъмни сутрини или вечери през зимата и да насърчите децата да носят дрехи, които биха ги направили по-забележими на пътя.

Слушайте заедно звуци от пътната обстановка, които предварително сте записали или свалили от интернет като звук от линейка, кола, мотор, влак и други и накарайте децата да слушат и да определят по слух какво се приближава към тях.