EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация

EЗИКЪТ НА „ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ“: как да достигнем до учениците чрез игровизация на обучението (Gamification)

Чрез игровизация на учебно-възпитателните процеси, съвремените учители биха могли да преподават учебния материал по изключително лесен и приятен начин, както за учениците, така и за самите преподаватели. Напоследък, все по-често срещаме израза „с навлизането на новите технологии, учениците започват да възприемат информацията по различен начин“.  Педагозите си задават въпроса  „Как, тогава, можем да представим учебното съдържание в разбираем и интересен за децата формат, без това да коства много ресурси?“  От крехка възраст, децата привикват да работят с най-модерните устройства, които са източник на множество визуални и звукови стимули. Именно тук в помощ на педагога идва игровизацията – употребата на мотивационни стратегии, взаимствани от приказките или игрите с цел задържане вниманието и интереса на ученика и мотивирането му да се задълбочи и ангажира с изпълняване на поставените учебни задачи.

Участниците в нашите обучения за педагогически специалисти ще разглеждат играта като особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Настоящото обучение има за цел да помогне на педагозите да се отнесат сериозно към детските игри, да се предпазват от грешки и преодоляват трудности, да проявяват творчески подход. 

По време на обучението участниците имат възможност да участват в симулативни ситуации, като им се поставят конкретни практически задачи свързани с проблематиката на темата.

Геймификацията звучи като нещо съвсем модерно, макар че  историята й е по-дълга, отколкото повечето хора си мислят. Например през 1896 г. компанията  „Sperry and Hutchinson Co.“ е основана в Алабама, САЩ. Компанията е известна със зелените марки, които клиентите получават след като похарчат определена сума пари. По този начин те участват в програма за лоялност, където могат да плащат само за определени стоки с марките. Това е  отличен пример за една от най-ранните форми на геймификация.

Що се касае за обучението, няма универсален подход за геймифициране на обучението. Ако се опитвате да направите следващия си урок по-забавен, помислете кои игри и функции на играта са най-подходящи за вашата уникална ситуация. В крайна сметка единственото ограничение е вашето въображение.

А ако желаете да се включите в нашите професионални обучения, може да се свържете с нас от тук: Контакт