Здравето на очите – да го запазим по време на работа

Според нов доклад (Eye Health and the World of Work) на Международната организация на труда (МОТ) и Международната агенция за превенция на слепотата (IAPB) 13 милиона души живеят със зрителни увреждания, свързани с работата им, като приблизително 3,5 милиона наранявания на очите се случват на работното място всяка година. Това възлиза на 1% от всички трудови злополуки без смъртен изход.

Здравето на очите значително влияе върху пазара на труда: работниците с увредено зрение имат 30 процента по-малка вероятност да бъдат наети на работа в сравнение с тези без увреждания. Икономическото развитие играе значителна роля за разпространението на зрителните увреждания, като регионите с ниски и средни доходи имат около четири пъти повече случаи, отколкото регионите с високи доходи.

Повече от 90 процента от случаите на увреждане на зрението могат или да бъдат предотвратени, или лечими чрез съществуващи, високо рентабилни интервенции, подчертава проучването. Това подчертава необходимостта от координирани глобални, национални инициативи и инициативи на работното място за защита на благосъстоянието на работниците, тъй като здравето на очите е неразделна част от здравето на работниците.

Програмите за безопасност и здраве при работа за защита на зрението на работниците трябва да бъдат проектирани с три цели, подчертава проучването: предотвратяване на излагането на специфични опасности на всяко работно място; защита на съществуващото здраве на очите на работниците; и да осигури система за включване на естествената загуба на зрението на работниците в оценките на риска.

Работниците трябва да бъдат информирани за опасностите, които могат да засегнат здравето на очите им. Работниците и техните представители също трябва да бъдат консултирани относно програмите за здраве на очите.

Проучването идва малко преди Световния ден на зрението, който тази година се фокусира върху важността на здравето на очите на работното място с темата „Обичайте очите си на работа“. Той призовава работодателите по света да дадат приоритет на здравето на очите на своя персонал.

Световният ден на зрението тази година е на 13 октомври 2023 г. Това е възможност да се съсредоточи вниманието на света върху грижата за очите.

За работодателите:

Най-често рисковете за зрението на работещите възникват при използване на видеодисплеи.

Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3 от наредбата). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове.

Съгласно чл. 8. от Наредба № 7, работодателят следва да организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:

1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;

2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.

В случай че в резултат на оценката на риска е идентифицирана необходимост от разработване на физиологични режими на труд и почивка, то същите се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.

Съгласно чл. 9 от Наредба № 7 работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи от специалист по очни болести:

– преди започване на работа с видеодисплеи;

– един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и

– ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Ако при посочените прегледи специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплеи  средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка.

Важно е да се уточни, че по смисъла на § 1, точка 2 от Допълнителната разпоредба на наредбата, „работещ с видеодисплей” е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време.

За работниците и служителите:

10 правила, които да запомним за здравето на нашите очи

Очите са най-важният ни сетивен орган и предпазването им е от ключово значение. За целта е важно да спазваме следните препоръки:

  • Да не излагаме очите си на прекомерни светлинни дразнения – на открито да носим слънчеви очила, а пред екраните – защитни такива
  • По възможност, да намалим времето, прекарано пред монитор и екран със собствена светлина
  • Да включим в диетата си достатъчно антиоксиданти, витамин А, цинк, както и храни, съдържащи зрителните пигменти лутеин и зеаксантин
  • Да пазим очите си чисти, ако използваме контактни лещи – да се грижим за тяхната адекватна поддръжка
  • Да не използваме дразнеща и/или алергизираща козметика
  • Да приемаме достатъчно количество течности, както и незаменимите омега-3 мастни киселини, за да гарантираме нормален състав на слъзния филм
  • Да избягваме прекомерната употреба на климатици, включително в колата, както и на други уреди, които силно изсушават въздуха
  • Да осигуряваме почивка на очите при повишеното им натоварване, както и достатъчно сън
  • Да си създадем навик да правим упражнения, с които даваме възможност на окото да възстанови своите възможности и да не се преуморява
  • Да не забравяме, че при наличие на по-сериозен проблем е най-добре да потърсим лекарска помощ от специалист. Ако страдаме или сме изложени на повишен риск от някакво заболяване на очите – да си правим профилактични офталмологични прегледи.

Упражнения за очите

Съществуват много и различни техники, с които можем да поддържаме нашите очи във форма. Едно от широко известните правила е 20/20/20 – при работа с компютър или четене – на всеки 20 минути да се вглеждаме в обект на разстояние 20 метра за 20 секунди.

Ето и някои други съвети и препоръки:

Бързо („пърхащо“) мигане
Подходящо при продължително взиране и когато чувствате напрежение и умора в очите. Мигайте леко и бързо поне 15-20 пъти подред, без да стискате очите, старайте се мускулите на лицето да са максимално отпуснати. След това затворете за кратко очи и се отпуснете. Може да повторите няколко пъти или да си нагласите аларма и да го правите периодично, докато работите. Това упражнение спомага за доброто овлажняване на очната повърхност и равномерното разнасяне на слъзния филм, като предпазва от развитие на синдром на сухо око. Ако  го правите, докато шофирате, все пак, отбийте за кратко и спрете колата на подходящо за целта място.

Закриване на очите (палминг)
Това е друга техника, чрез която човек може да оцени умората в очите си, а и да си помогне в нейното преодоляване. Името палминг идва от англ. ез. – palm – длан. Представлява закриване на очите с длани, като целта е никаква светлина да не достига до тях – знаем, че дори през затворени клепачи, все пак минава светлина. При нормални условия, в тази ситуация би следвало да „виждате“ просто черно поле. Нерядко обаче, хората продължават да виждат различни ивици, точки, петънца и др. Тези визуализации са плод на напрегната нервна система и са генерирани от зрителните центрове в мозъка – присъствието им е белег за преумора. Ако редовно осигурявате на очите си такава „почивка“ – секунди, в които те не приемат никаква информация, би следвало да достигнете до състояние, в което при палминг ще усещате само дълбока тъмнина.

Гимнастика на очедвигателните мускули
Има различни методи за раздвижване на тези важни мускули – при някои, просто се извършват движения във всички посоки, според едни специалисти – трябва да се движат само очите, без главата, а според други е добре да се движат и двете. Може да си поставите за цел да следите контурите на даден обект или да движите погледа си в различни мислени форми – спирала, кръг, дъга и др.

Релаксиране на акомодацията
Освен периодичното вглеждане в колкото се може по-отдалечен обект, за да поддържате тонуса на цилиарния си мускул, можете да правите упражнения, при които фокусирате ту близко разположени обекти, ту далечно разположени.