Даване на домашна работа

ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО

Пътеводител към професионалното портфолио на учителя: От бюрокрация към възможности

В света на образованието учителите се изправят пред разнообразни предизвикателства, включително този сложен процес на създаване на собствено учителско портфолио. Съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г., учителското портфолио е съществен елемент от професионалното развитие и оценка на педагогическия кадър. Но тази задача не трябва да бъде възприемана само като административно изискване – това е възможност да се подчертаят успехите и да се споделят най-добрите педагогически практики.

Защо е необходимо учителско портфолио?

Учителското портфолио е не само инструмент за отчитане пред атестационната комисия, но и средство за самооценка и представяне на своята работа пред различни аудитории. То е възможност да се докаже не само техническата квалификация, но и ангажимента към постигането на успехи с учениците.

Какво представлява учителското портфолио?

В съответствие с Наредба № 15, учителското портфолио включва:

  1. Общи данни: Възможно е да включите информация за образованието си, допълнителните квалификации и опита в образованието.
  2. Доказателства за практическото приложение: Можете да добавите материали, които демонстрират приложението на усвоените знания и умения във вашата педагогическа практика.
  3. Постижения и резултати: Включете материали, които отразяват постигнатите резултати с учениците, както и вашите успехи в професионалното развитие.
  4. Участие в професионални форуми: Добавете материали, свързани с вашето участие в професионални образователни събития и форуми.

Пет добри практики за създаване на учителско портфолио:

  1. Ясна организация: Структурирайте портфолиото си по ясен начин, като използвате секции или таблици за разделение на различните материали.
  2. Диверсификация на материалите: Включете разнообразни материали, като текстове, снимки, видеоклипове или ученически проекти, за да демонстрирате вашите учебни подходи и постижения.
  3. Редовно обновяване: Поддържайте портфолиото си актуално, като добавяте нови материали и обновявате вече съществуващите.
  4. Рефлексия и самооценка: Използвайте портфолиото си като средство за рефлексия и самооценка, като отбелязвате вашите успехи и области за подобрение.
  5. Споделяне и комуникация: Бъдете готови да споделите вашето портфолио с колеги, ръководство на училището, родители и други заинтересовани страни, за да създадете обратна връзка и да споделите вашата работа.

Създаването на учителско портфолио може да бъде предизвикателство, но с правилния подход то може да стане мощен инструмент за представяне на вашата професионална идентичност и достижения. Следвайте добрите практики и бъдете готови да отразите вашата педагогическа страст и ангажираност във вашия учителски портфолио.

Нашите обучения

Участниците в нашето обучение ще научат в детайли какво трябва да бъде задължителното и препоръчителното съдържание на електронното портфолио и защо трябва да бъдат грижливи към създаването и управлението му. Ще получат информация, относно платформите, които могат да ползват за да създадат атрактивно е-портфолио без много усилия и специални умения. Ще се научат как чрез съдържанието могат да управляват публичното впечатление.

Програмата също има и нормативна част – усвояване на важни знания и процедури по отношение на раздел „Административни компетентности“ от професионалния профил на педагогическите специалисти. Запознава с кpитepиите, процедурите и реда зa атестиране нa пeдaгoгичecкитe cпeциaлиcти, механизмите за промяна на работната заплата на база оценката от атестацията.