Професионален стрес

Какво е професионален стрес?
Опасен ли е?

Според Националния институт за безопасни и здравословни условия на труд на САЩ (NIOSH), професионалният стрес е съвкупност от негативни физически и емоционални реакции, които възникват при несъответствие между изискванията на работата и способностите, средствата или потребностите на работещия. Дали професионалният стрес е опасен, не може да се отговори еднозначно. Отговорът е по-скоро “не”, ако служителят може да управлява поне част от условията на труд, ако разполага с достатъчно социална подкрепа и ако е добре възнаграден за полаганите усилия. Когато е налично усещането за контрол над ситуацията, стресът може да се окаже мотивиращ, а не заплашващ.

Тема 1. Овладяване и контрол на професионалния стрес.
Управление на емоциите. Как се справяме със стресът в учителската
професия?

Тема 2. Управление на професионалния стрес в училищна среда.
Какво е емоционално прегаряне при учителите? Бърнаут. Стратегии за
справяне със синдрома „Бърнаут“. Текучество.