Активно учене. Учене чрез сътрудничество.

Теми за обучение:

АКТИВНО УЧЕНЕ. УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТНО УЧЕНЕ, ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Обучение за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини.

Какво е учене чрез сътрудничество?

Това е образователният подход, в който учениците се разделят в работни малки групи за подобряване на ученето чрез съвместната работа. Групи от двама или повече учащи работят заедно, за да решават проблеми, да изпълняват задачи или да научават нови концепции.
Този подход активно ангажира учащите да обработват и синтезират информация и концепции, вместо да използват наизуст запомняне на факти и цифри. Учащите работят помежду си по проекти, където трябва да си сътрудничат като група, за да разберат представените им концепции.

Програмата дава възможност на участниците в обучението, да научат какви разнообразни форми и методи, които са познати отдавна могат да се използват по специфичен начин, като се насърчава сътрудничеството между учениците в групата. Съществуват стотици техники и преподавателите ще могат да изберат кои да прилагат в практиката си.

Гаранция за успех и част от новите правила в образованието са доброто познаване и уменията за свободно ползване на разнообразни нови техники от учителите за комуникация с учениците.

Повече за метода:

Преминаването към нов вид учебно преживяване не е бързо решение и може да наложи промяна в начина на мислене на всички участващи. Но въпреки отделеното предварително време за планиране, методът няма да изисква повече работа в дългосрочен план. Освен това той предлага такава гъвкавост, че да можете да групирате учениците по оптимален за тях начин.

Най-важното е, че ефективният подход на метода учене чрез сътрудничество не пренебрегва индивида. Знаете колко уникален е всеки ученик и колко е важно да приспособите своя подход към отличителните стилове на обучениена всеки един. Методът учене чрез сътрудничество спомага идеално за тази цел като все още оставя достатъчно място за персонализирани инструкции и насоки от вас, за да сте сигурни, че всички обучаващи се са приспособени.

Методът не предполага, че всички ще пътуват с еднаква скорост през него, но по-ярките деца няма да бъдат задържани, тъй като те ще имат склонност към насочване на по-бавно справящите се.

Ползите:

Подобрено представяне: Изследванията показват, че методите,насърчаващи сътрудничество са много по-ценни от индивидуалистичните методи за изграждане на представянето и прогресията на учениците.
Подобрено запомняне:  Един ученик е по-вероятно да помни нещо научено с и от негов връстник, отколкото нещо, което учителя споделя пред дъската. Диалогът и дискусията за нови идеи и подходи за решаване на поставената задача го правят по-запомнящ се и изискват по-дълбоко вникване и използване на умения.
Изграждане на увереност: Добре планираното сътрудничество позволява на всички обучаващи се да разпознаят и оценят значението на собствения си принос. Това ги насърчава  да преподават и да се учат от другите – и не само от своите връстници, но и техните учители.
Подобрено психологично здраве: Установено е, че има силна връзка между кооперативността и психологичното здраве. Сътрудничеството може да доведе до по-добра емоционална зрялост, добри социални отношения, силна личностна идентичност, способност за справяне с проблеми, доверие, оптимизъм, самостоятелност.
Приобщаване: В ученете чрез кооперативност обучаващите се показват своите индивидуални умения и силни черти, които се признават и ценят от другите ученици. Ефективното сътрудничество признава достойнствата на всички в групата, позволявайки на всяко дете да работи по силите си и да получи подкрепа от другите, когато е необходимо.
Хармонични възрастни хора: Това може да изглежда смело твърдение, но това, което научаваме в детството, взимаме с нас и в живота на възрастните. Практиката за сътрудничество може да стане част от човека и той да използва уменията си не само за по-нататъшно образование и работа, но и в личния си живот. Колкото повече хора са с тази нагласа, толкова по-хармонично може да стане обществото.

Разгледайте всички обучения за педагогически специалисти, които предлагаме тук: Обучения