Обучения с кредити за учители, директори и други педагогически екипи

Обучения с кредити за учители

Провеждаме обучения с кредити за учители за придобиване на 1 до 3 кредита, в съответствие с НАРЕДБА № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

В портфолиото си от обучения за учители имаме над 220 броя уникални авторски програми за обучения с кредити за учители, директори и други педагогически специалисти.

Всички обучения могат да се провеждат както присъствено, така и дистанционно (онлайн обучения).

Онлайн обученията са синхронни и участниците имат възможност да задават въпроси в реално време, да обсъждат различни казуси и да си взаимодействат с лекторите. Не са нужни специални ресурси или знания за работа с платформи за дистанционно обучение.  Необходимо е участниците да разполагат с някакво електронно устройство, свързано с интернет – таблет, лаптоп, компютър.

Можете да разгледате всички актуални теми за присъствени и дистанционни обучения тук: Каталог на актуалните теми за присъствени и онлайн обучения за учители, директори и други педагогически специалисти

Лекторите към ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ са висококвалифицирани и утвърдени експерти в своите области, носители на отличия и действащи ръководни кадри с доказана експертиза и богат практически опит в системата на образованието, също и такъв във провеждането на квалификации и обучения на учители. Познаването в дълбочина на проблемите в образованието и ежедневната борба за разрешаване, им дава предимство и възможност, да споделят опит, да дават насоки и работещи решения на участниците в обученията, защото нашата цел е именно тази – да бъдем ценен партньор на работещите в системата на образованието, като провеждаме едни от най-добрите практически обучения за педагогически специалисти.

Всякакви въпроси относно присъствените и онлайн обученията можете да отправяте към:

Анелия Мартинова – 0882 79 99 61

hr.institute@abv.bg 


Последвайте фейсбук страницата на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, където можете да следите актуална информация за предостоящи обучения за учители, директори и други педагогически специалисти, обучения по БЗР, фирмени и професионални обучения, както и други полезни ресурси, които споделяме от нашия блог.