обучение с ваучери

Програма „Аз мога повече“ 2015-2020.

Важно! Нови моменти:

!Към момента дистанционното обучение е забранено.
!Изисква се съфинансиране в размер на 15%
!Програмата не допуска обучения на хора с висше образование

Схема „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на ОП  „Развитие на човешките ресурси“  е продължение на схеми „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“ и „АЗ МОГА“

Кой може да се обучава по схемата: заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

Документи могат да се подават на място в Бюрата по Труда, както и по електронен път. И двете трябва да се случват в рамките на работното време на ДБТ, а именно: от 8.30 до 17.00 часа.

Кандидатстване онлайн

Свържете се с нас, за повече информация относно конкретно обучение, което бихте искали да запишете, както и за ориентировъчни дати на започване и време на провеждане.

Контакти