Онлайн обучение: Образователна работа с деца и ученици със специфични нарушения в настоящите условия на изолация

Поради всеобщата и задълбочаваща се изолация, породена от настоящата безпрецедентна международна ситуация и липсата на механизъм, методи и организация, учителите и родителите на деца със специфични нарушения на способността за учене, са поставени пред изключително трудната задача, да намерят подходящ подход и адекватно решение, как да продължат образованието на децата със СОП.

Обучението ще е изключително полезно за учители, които имат в класовете си деца със СОП, както и за родителите на деца със специфични нарушения, т.к. по време на обучението ще се дадат насоки, методи, методики и конкретни предложения към учителите за ефективно дистанционно взаимодействие с децата със СОП и техните родители.

Дата: 15.04.2020г. Такса: 55.00 лв. за учителите желаещи да получат кредит от обучението. За всички останали е безплатно! Начален час: 14.00 ч.

Обучението е синхронно и участниците ще могат да задават въпроси, да обсъждат казуси и да взаимодействат с обучителите.

Не са нужни специални ресурси или знания за работа с платформи за дистанционно обучение.  Необходимо е участниците да разполагат с някакво електронно устройство, свързано с интернет – таблет, лаптоп, компютър.

Изисква се предварителна регистрация на участниците на и-мейл: hr.institute@abv.bg

Всички онлайн обучения може да разгледате тук: Онлайн обучения