Човешки ресурси

Днес вече никой не спори, че eкипът на една организация е двигателят на нейните цели, както и един от най-важните фактори, осигуряващи конкурентно предимство. Ето защо, умението за ефективно ръководство на служителите е от изключителна важност; стратегията за човешки ресурси следва да бъде внедрена в цялостната организационна стратегия, като се съблюдава тя да осигурява и да работи за постигането на организационните цели и нужди.

Сферата на човешките ресурси е доста обширна, поради което предлагаме различни обучения в различни насоки.

1. ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Някои от най-популярните бизнес тренинги, в които можете да включите служителите си:

– Въведение в човешките ресурси;

– Човешки ресурси за мениджъри, които участват в процеса на подбор;

– Стратегическо управление на човешките ресурси;

– Управление на таланти.

2. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Професионалната квалификация на специалисти в сферата на управлението на човешките ресурси обхваща програма от няколко различни модула, като може да се запише конкретен модул или да за завърши цялата програма.

Модул Елементи и цели на системата за управление на УЧР

Модул Анализ и проектиране на длъжностите

Модул Планиране и подбор

Модул Развитие и обучение на персонала

Модул Системи за оценка и мотивация

Модул Трудови отношения

Модул Здравословни и безопасни условия на труд

 

  • За кого е подходящо обучението?

Обученията са подходящи за всички служители в дадена организация, които имат отношение към процесите на управление на човешки ресурси, както и за всички мениджъри, които са ангажирани в процеса по подбор. Завършването на цялостната програма е подходящо и за лица, които искат да се преквалифицират и да започнат работа в сферата на човешките ресурси. Целта на всички обучения е да се дадат решения, които успешно да се използват в практиката.

Скорошно проучване на международния институт в областта на човешкия капитал CIPD показва, че мениджърите „Човешки ресурси“ и изпълнителните директори планират по сходен начин бизнес нуждите. Движението на специалистите по човешки капитал от психологическата към бизнес ефективността е налице и все по-често се говори за специалистите по човешки ресурси като за бизнес партньори.