Управление на стреса

Можем ли да управляваме стреса? 

Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху отделните лица, организациите и националните икономики.

Самите психосоциални рискове са резултат от недобро планиране, организиране и управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място; те могат да доведат до отрицателни психологически и физически последици и проблеми с околните, като стрес на работното място, изтощение или депресия.