Играта като интерактивен метод на обучение

Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата

Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини. По време на обучението участниците ще придобият знания, свързани с класификацията и психологическата структура на игрите и в частност методите на творческите игри и как те се отразяват на  познавателната дейност у децата.  Ще разгледат играта като особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Настоящото обучение има за цел да помогне на педагозите да се отнесат сериозно към детските игри, да се предпазват от грешки и преодоляват трудности, да проявяват творчески подход. 

Педагогиката и психологията отдавна са установили, че играта е водещ тип дейност при децата и учениците. Чрез нея се развиват всички останали дейности и детето се подготвя за учене, труд и за пълноценен живот като възрастен. 

По време на обучението участниците имат възможност да участват в симулативни ситуации, като им се поставят конкретни практически задачи свързани с проблематиката на темата.