Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

Саундпейнтинг е иновативен метод за нов тип педагогическа интервенция, чиито фокус е изследователският интерес на детето, артистичната атмосфера, и сътрудничеството в групата. Езикът на  Soundpainting може да бъде използван във всички учебни дисциплини и е достъпен за всички ученици – от начално и предучилищно ниво, до гимназия. Също така е изключително успешен метод за работа с надарени ученици и деца със специални нужди. Методът работи чрез ангажиране на множество стилове на обучение (вербален, визуален, слухов и кинестетичен). Soundpainting пробива граници, докосвайки се до резервоари от умения и изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят. 

Творческото учене и импровизацията, приложени в различни учебни материи, продуцират качествени резултати, именно защото саундпейнтинг разгръща уменията за самоактуализация и себепреодоляваве. Развива разпределеното внимание и концентрацията, както и много аспекти на паметта. Също гъвкавост на реакциите и лично овластяване. Много е благодатна за насърчаване на конструктивни нагласи и особено – за умения да се твори в група – и то в напълно разнородна група. Развива и уменията на децата за справяне в непредвидени ситуации, както и „употребата” на грешката.

Лекторът по темата е Доктор по специална педагогика и единствен сертифициран обучител по метода за България, международно сертифициран в Париж, Франция от Франсоа Жано и Уолтър Томпсън. 

Обучението е уникално за страната и разработено специално за педагогически специалисти.

1 reply

Comments are closed.