Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици

Естествена човешка реакция е да се страхуваме от агресията и да се стремим да я избягваме. Тя ни наранява, натоварва ни и ни вади от равновесие, кара ни да се чувстваме малоценни и жертви. В образователна среда най-често се наблюдават агресия и конфликти най-честия между учител и родител, между самите ученици, между ученик и учител, между ученик и родител. Причините за агресията и конфликтите в училище са изключително разнообразни – недобра комуникация, невъзможността за справяне с критиката, борбата за власт и влияние, неясното разделение на отговорностите, среда и т. н.

Могат ли агресията и конфликтите обаче, да бъдат полезни и чрез тях да създадем ценни партньорски отношения?

Да, могат! Необходимо условие е, както с всяко друго нещо, което ни създава дискомфорт, да се научим да ги управляваме, да усвоим знания за техния механизъм, за причините за възникване и за стратегиите, чрез които да ги управляваме и разрешаваме. 

Прилагането на метода саундпейнтинг дава възможност на участниците лична да изпитат как ще понижи личното ниво на агресия на обучаемите, а след това и нивото на агресия в училище.

Лекторът по темата е Доктор по специална педагогика и единствен сертифициран обучител по метода за България,  международно сертифициран в Париж, Франция от Франсоа Жано и Уолтър Томпсън. 

Обучението е уникално за страната и разработено специално за педагогически специалисти!

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толеран… […]

Comments are closed.