САУНДПЕЙНТИНГ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ за ИНОВАЦИИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

САУНДПЕЙНТИНГ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ за ИНОВАЦИИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Дата: 08.06.2021г.

Във връзка с програмата на МОН за ДГ, за въвеждане на иновативни методи на обучение и създаване на нови и модерни условия за отглеждане и обучение на децата и създаване на условия за по-лесна адаптация на децата в детските градини.

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, на събитието по лесен и достъпен начин, ще имате възможност да се запознаете с  този ефективен, различен и много достъпен иновативнен метод за образователна педагогическа работа и взаимодействие с децата в детските градини и начален образователен етап в парадигмата на приобщаващото образование, наречен САУНДПЕЙНТИНГ. Често името на метода погрешно се превежда буквално като „рисуване със звук“, което обърква представите в погрешна посока, а именно че метода е приложим единствено в музикалните часове.

Г-жа Детелина Пангелова – Доктор по иновативна педагогика и единствен официално сертифициран за България САУНДПЕЙНТИНГ треньор от международната САУНДПЕЙНТИНГ асоциация, ще Ви разкаже повече за ползите от прилагането на този иновативен метод в образованието и възпитанието на децата, в частност по всички образователни направления:„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“, „МАТЕМАТИКА“, „ОКОЛЕН СВЯТ“, „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“, „МУЗИКА, „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“, „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“.

От няколко години, методът успешно се прилага и в няколко иновативни български училища и дава изключително добри резултати при работата с децата в начален образователен етап, също и при деца със СОП – резултати ще бъдат представени по време на онлайн конференцията. От по-скоро към метода проявяват интерес и правят първи стъпки и няколко детски градини в България!

Акценти на онлайн конференцията:

1. Защо САУНДПЕЙНТИНГ е подходящ за детските градини?

Уникалността му: АТРАКТИВНОСТ, НЕПРЕТЕНЦИОЗНОСТ, ДОСТЪПНО УСВОЯВАНЕ С БЪРЗИ И ТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ.

2. Какви резултати дава САУНДПЕЙНТИНГ в педагогическата работа;

– радост от ученето, радост за децата и за учителя;

– положителни емоции (смях, интерес) , които са пряко свързани с паметта, с разбирането, с вниманието, със сътрудничеството;

– бързи и трайни резултати за развитие на умения, тъй като разчита на творчеството. личната и групова креативност в различни аспекти, а не на простото повторение: езикови компетентности, математика, знания за света, изкуства.

3. Структура на онлайн конференцията:

  •   Презентация ( 1 ч.)
  • Разположението на САУНДПЕЙНТИНГ в нормативната база и ценности на България, Европа и света.
  • Хронология на метода спрямо историята на педагогиката.
  • Връзката на методиката с иновативните и активни методи на учене в съвременния свят: проектно базираното учене, проблемно базираното учене, ученето чрез сътрудничество, STEM/ STEAM, игровите методи.
  • Уникалното разбиране за творчество с ГРЕШКАТА.
  • История на саундпейнтинг.
  • Наблюдение и коментар на снимков и видео материал от саундпейнтинг и на други активни практики. Сравнителен анализ. Коментари (1 ч)
  • Обобщение на опит от практиката: ( 40 мин).
  • Статистика – колко учители от ДГ са се запознали с метода до момента и са го пробвали в практиката. Техните обобщени коментари на база домашни задания.
  • Въпроси и коментари.

4. Възможност за споделяне на впечатления и опит от директори, учители, ученици – саундпейнтинг бенефициенти. ( 20 мин.)

Цена за участие с 1 квалификационен кредит : 45.00 лв.

Цена за участие без квалификационен кредит: 35.00 лв.

 

За контакти и записване:

Институт за Човешки ресурси

Анелия Мартинова

тел: 0882/799961