Саундпейнтинг – инструмент в работата на учителя

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди.

Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество стилове на обучение (вербален, визуален, слухов и кинестетичен), саундпейнтингът разчупва границите, докосвайки скрити умения и изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят, докато учат и изследват изкуството чрез форми на танц, театър и музика. Саундпейнтингът е напълно достъпен за хора от всяка възраст, опит или способности.

Образователната система на нашето време оставя ограничено пространство за творчество и иновации. Саундпейнтингът отваря съвсем ново пространство за творчество, като позволява на участниците не само да правят грешки, но и се насърчавта да виждат грешките си като нова възможност.

При метода, „Soundpainter“ (композиторът, учителят, треньорът), обикновено е застанал пред групата от участници, съобщава серия от знаци, използвайки жестове с ръце и тяло, указващи специфични идейности, които трябва да бъдат изпълнени от групата. Учителят/треньорът развива отговорите на участниците, като ги оформя в композицията и след това укачва друга поредица от жестове и продължава в този процес на композиране.

При композирането учителят/треньорът понякога знае какво ще се получи като краен резултат и насочва процеса към него, но може да избере и да работи спонтанно и без конкретен план за резултата.

Някои от предимствата на саундпейнтинга са:

  • практикуване на креативно мислене
  • откриване, че може да има повече от един правилен отговор и множество различни гледни точки, които не е задължително да са грешни
  • учене за наблюдаване, анализиране и интерпретиране
  • изразяване на чувства без думи
  • практикуване на умения за решаване на проблеми, умения за критично мислене
  • умения за танци, музика, театър, умения за създаване на изкуство
  • учене за сътрудничество с други деца и учене на толерантност един към друг
  • изграждане на самочувствие, тъй като няма един правилен начин за постигане на нещо при саундпейнтинга, всеки човек може да почувства гордност от своите оригинални художествени творения.

Някои от обученията за учители и педагогически специалисти, които провеждаме по темата са:

Саундпейтинг в подкрепа на сътрудничеството и толерантността в образователната среда – справяне с агресията и конфликтите между родители, учители и ученици
Саундпейтинг – иновативен метод за креативно трансформиране на трудностите в полза на успешното учене

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас: Контакти