Работа в екип

Нужен ли ни е екип? За какво?

В настоящия бързо променящ се свят, нагласите на хората доста често могат да се свържат със страх и нестабилност по отношение на професионалното им бъдеще. При такива ситуации, принципът на поединично спасяване не работи и на преден план излиза необходимостта от обединяване на силите и ресурсите, за да може да се реагира адекватно на предстоящите предизвикателства. Ключов момент за постигане на тази цел е общата ангажираност и желание да се преодолеят трудностите. За това е нужен не един човек, а екип, който не само знае какво прави, но и защо, и за кого го прави.

Тема 1. Работа в екип.
Методически обединения, междупредметни връзки и извънкласни форми.
Екипна дейност. Лидерство и екипна организация в училище. Мониторинг
при изпълнение на задачите.

Тема 2. Усвояване на психологически модели за ръководене на
екип. Принципи при формиране на екипи за изпълнение на определена
дейност. Организация на работата в екипа – разпределение на задачите,
взаимодействие, разпределени отговорности. Мониторинг при изпълнение
на задачите.