Обучение за работа в екип

Обучението на вашите служители в нови умения и нови технологии е отлична инвестиция. Но ползите от екипното обучение се простират още по-широко. „Екипното обучение е жизненоважно, защото екипите, а не индивидите, са основната единица за обучение в съвременните организации.“

Това е цитат от Senge, който е влиятелен системен учен и  подчертава важността на екипното обучение.  Екипното обучение осигурява всички предимства на повишаването на уменията на отделните служители, но ги комбинира с динамиката на екипа, за да умножи положителните ефекти.

С недостига на таланти, което прави наемането на нови работници по-трудно, повишаването на уменията на вашите вътрешни екипи просто има по-голям. Повече от половината (53%) от ръководителите класират изграждането на умения в рамките на съществуващата си работна сила като начин номер едно за отстраняване на пропуските в уменията в техните организации, според скорошно проучване на McKinsey & Company.

Ползите от екипното обучение

Ето пет предимства на екипното обучение:

1. Екипното обучение помага за изграждането на взаимоотношения между служителите.

При активното учене студентите си взаимодействат по време на часовете, за разлика от всеки студент, който гледа лекция и завършва курсовата работа сам. Този тип образование, което позволява на учениците да напредват в учебната програма с унифицирано темпо, стана популярно през 90-те години на миналия век, след като се разбра, че учениците могат да се мотивират един друг, увеличавайки задържането на студентите и процента на завършилите курс.

Скорошно проучване на Харвардския университет показа, че студентите получават повече знания от активно учене, отколкото от лекции. Аспектите на сътрудничеството помагат на учениците да развият социални умения и социални мрежи, което може да подобри тяхното разбиране по време на час. То също така оказва влияние върху бъдещото им професионално развитие чрез установяване на силни социални връзки в професионалните мрежи.

Насърчаването на тези социални ползи в рамките на екипна единица носи ползите от кохортното обучение директно на работното място и оказва влияние върху динамиката на екипа.

2. Екипното обучение повишава ангажираността на служителите.

Ангажираните служители са ентусиазирани участници, готови да инвестират енергията си в успеха на компанията. Не само, че ангажираните работници дават най-доброто от себе си на работното място, но също така е по-малко вероятно да напуснат компанията, което подобрява процента на задържане.

Статистиката за ползите от ангажираните екипи е поразителна и измерима. Мета-анализ на Gallup установи, че 36% от служителите в САЩ и 20% от световната работна сила са ангажирани на работа. Според Gallup, в сравнение с най-малко ангажираните екипи, най-ангажираните екипи имат:

  • 23% по-високи печалби
  • 10% по-висока лоялност на клиентите
  • 14-18% повече в печалбите на производителността
  • 81% по-малко отсъствия
  • 18-43% по-ниско текучество на служители

Когато тренирате екип заедно, постигате много от функциите, които подобряват ангажираността. Те включват възможности за развитие и гласовете на служителите да бъдат чути. Въпреки че ангажираността и удовлетворението от работата не са синоними, ангажираните служители обикновено са много по-щастливи в работата си. Те намират смисъл и цел в това, което правят и се чувстват удовлетворени, като инвестират в продуктите на своята работа.

В допълнение, обучението на екипи предлага място за професионалистите да взаимодействат по различен начин с колегите си и позволява подобряване на взаимоотношенията на работното място и увеличаване на социалното сближаване в екипа.

3. Обучението на екип подобрява сътрудничеството.

Дори ако вашето екипно обучение се фокусира върху техническа област (като анализ на данни например), членовете на вашия екип ще трябва да практикуват прилагане на меки умения като критично мислене, работа в екип, комуникация, решаване на проблеми и гъвкавост.

Ако служителите преминат през опита заедно, обсъждат теми помежду си и научат когнитивни рамки за оценка и прилагане на техники и теории към техните проекти, това ще разшири способността им да работят добре заедно. Освен това, инструктор, напътстващ членовете на екипа при съвместна работа по проблеми, предлага нов принос за това как екипът може да функционира ефективно. Това подобрява резултатите от работата на екипа.

4. Благоприятства производителността.

Както беше отбелязано по-горе, ангажираните екипи са по-продуктивни. Освен това екипите се учат и адаптират по-бързо от индивидите, според проучване на Deloitte. По принцип, когато всички членове на екипа учат в среда заедно, те могат да прилагат уменията, които придобиват, към задачите на групата. Колективното изучаване на нови идеи и методи дава на служителите общ език и разбиране, за да им помогне да си представят по-успешни и стойностни цели за тяхното бизнес звено.

Подобренията в производителността се ускоряват, когато групите учат заедно. Целият екип може да се включи в нов начин за бързо изпълнение на задачи. Екипите, които си сътрудничат добре, са по-продуктивни, тъй като многото предимства на екипното обучение се вливат в печалбите на производителността.

5. Обучението на екип може да подобри фирмената култура.

Здравословната фирмена култура включва промяна, запитвания, учене и дискусии и инвестира в своята работна сила чрез обучение и развитие. Предлагането на възможности за развитие на екипи подобрява ангажираността, удовлетворението от работата и цялостното щастие, като допринася за положителната култура на работното място.

Няма по-добър начин да вградите идеята за учене във вашата организация от това да предложите екипно обучение.  Груповото обучение насърчава гъвкавото мислене, което може да определи курс за вашата компания, който е както културно, така и технологично устойчив. Насърчаването на обучението в една организация помага на служителите да се чувстват ценени и да извличат смисъл от работата си. Това насърчава култура, при която мисията на компанията включва индивидуалното благополучие.

Можете да добавите умения към работното място, като обучавате отделни работници, но ще спечелите още повече чрез екипно обучение. Отделните служители ще се радват на дългосрочните ползи от повишаването на уменията. Но незабавното прилагане на обучението в екип за сътрудничество ще помогне на вашата компания да реализира печалби по-бързо.

Запитвания за организиране на обучение на екипи или провеждане на проучване на ангажираността на служителите можете да отрпавяте през нашата контактна форма: Контакт