Безплано обучение: електронно преподаване на уроци с Google Classroom и Google Meet

Електронно преподаване на уроци, чрез синхронно и асинхронно обучение и други онлайн ресурси за обучение.

Обучението е основно за работа с най-интуитивната и лесна електронна платформа – Google Classroom и Google Meet, с която работят почти всички учебни заведения и която до момента дава най-добри резултати в обучението на учениците, но ще бъдат съпоставени и някои други платформи. 

Акценти по темата са изготвяне на електронните уроци, тестове, задания. Виртуална работа в клас. Споделяне на учебни материали, генериране на домашни задания и получаването им и др. 

За желаещите 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, таксата е 35.00 лв., а за всички останали безплатно.

Датата е 10.04.2020г., начален час 14.00 ч.

За да се включите в наше обучение, е необходимо  единствено да заявите предварително участието си на имейл: hr.institute@abv.bg и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора. 

Ако някой участник не разполага с микрофон или камера на електронното си устройство, да не се притеснява или отказва, защото чуваемост може да се осъществи и чрез синхронизиране на телефона с видео курса, за което участника ще получи предварително конкретни указания от наш колега.