Обучения по проект „Образование за утрешния ден“

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е одобрена от Министерство на образованието, обучителна организация по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Одобрените програми на ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ са следните:

1.          „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища.“- 2 кредита

2.           „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“- 2 кредита

3.          „Pабота с електронни ресурси в образованието“- 2 кредита

4.          „Bнедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи“- 2 кредита

5.          „Pабота в дигитална среда – изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 2 кредита

6.          „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 2 кредита

7.          „Cъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации“- 2 кредита

8.          „Kибертормоз сред подрастващите – програма за подготовка на педагогически специалисти за кибер рисковете и справянето с тях в различните възрастови групи“- 2 кредита

9.          „Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“- 3 кредита

Възложители на обученията могат да бъдат РУО или Директори на училища и детски градини, които могат да сформират самостоятелна група за обучение и декларират участието си като възложители.

За малките или отдалечени населени общини, организацията следва да се извърши от РУО.

За заявка и информация, пишете ни през контактната форма на сайта: Контакт