Ненасилствена комуникация – ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители

Участниците в обучението, ще се запознаят с различни успешни методи на ненасилствената комуникация, чиято основна цел е лично овластяване и подобряване на взаимоотношенията между хората. Педагогическите специалисти ще научат колко лесно и с малко усилия, могат да влияят на общуването и взаимоотношенията с децата и родителите им, да стимулират креативността и комуникацията, както своята, така и на учениците. Методът на ненасилствената комуникация, може да се прилага успешно във всички взаимоотношения, не само в училищна среда. Прилагането на метода продължително време, става част от мисленето и възприятията на човек и подобрява неговото качество на живот.

Като част от обучението се предлага метода на метафоричните асоциативни карти, изразяващи различни чувства и потребности. Картите са едновременно инструмент и игра, едновременно за възрастни и деца от всички възрасти. Чрез картите много бързо се достига до собствените чувства и емоции, до субективната оценка  за ситуацията или взаимоотношенията с другите. 

Обучението е предимно с практическа насоченост и преминава изключително в демонстрации, ролеви игри, дискусии, с цел участниците да усетят ползите от прилагането на демонстрираните методи.