Мотивация на екипи

Научете се как да мотивирате екипи

Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови процеси”.

Разбира се, това е само едно от многото съществуващи определения за екип. Днес живеем в така наречения VUCA свят (Volatility – изменчивост, Uncertainty – несигурност, Complexity – комплексност, Ambiguity – неопределеност), където промени претърпяха не само много от определенията, но и доста от уменията, които традиционно бяха нужни за успех. Много от успешните уроци на 20-и век са несъотносими към днес, а някои изследователи подлагат на съмнение дори традиционната пирамида на Маслоу, на която рано или късно в кариерата си всеки успешен лидер започва да се осланя, за да мотивира екипа си.

Как да се подготвим, за да сме сигурни, че ще успеем в условията на 21-ви век? В света VUCA, изглежда, трябва непрекъснато да се изменяме. Промяната понякога, започва отвътре, но много по-често се налага да формираме определени умения, които средата изисква, а това обикновено се постига с тренинги и обучения.