Мотивация за учене – фактори и модели

Учениците ходят на училище – значи всичко е наред. Това така ли е?

Проблемът за мотивацията заема централно място в педагогическата психология като един от най-критичните компоненти на ученето, който е и сред най-трудните за измерване. Готовността да се вложат усилия в ученето е продукт на много фактори, простиращи се от личността и способностите на ученика, до характеристиките на определени учебни задачи, стимулите за учене, средствата и поведението на учителя. Работата на педагога не е да засилва мотивацията като такава, а да открие, събуди и поддържа желанието на учениците да учат и да се ангажират в дейности, които водят до усвояване на нови умения.

Тема 1. Мотивация за учене.
Дефиниция. Повишаване на мотивацията на учителите и учениците за
изграждане на принадлежност и идентификация. Значение на
мотивацията на работното и учебното място.

Тема 2. Повишаване на мотивацията за учене.
Техники, фактори и мотивационни модели. Умения за критикуване – конструктивна
критика и мотивационна критика. Йерархия на
потребностите, съгласно пирамидата на Маслоу. Мотивирано и
немотивирано поведение – причина и следствие.