МОН осигурява интернет за всички деца, ако страната премине в онлайн обучение

Министерството на образованието и науката е договорило с националните мобилни оператори преференциални цени

Поради възможността от ново преминаване към онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от домовете си, за да се гарантира масовото включване в дистанционните заниятия, ако това се наложи поради влошена епидемична обстановка. По данни на Министерството на образованието и науката (МОН) към средата на юли 2021 година без интернет връзка са били над 34 000 деца.

Когато семействата по социални причини не могат да си позволят таксите за интернет, те ще бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, налични в училищните бюджети заради прекъсването на присъственото обучение през последните две години.

МОН и националните мобилни оператори са договорили и преференциални цени на услугата като офертите включват всички възможни методи за достъп до интернет в зависимост от конкретните местни условия – персонални карти с мобилни данни за таблети или смартфони, USB стикове с интернет за лаптопи или стационарни компютри, рутери с карти с мобилни данни за семействата с повече деца или постоянен кабелен достъп до дома.

При онлайн занятия учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет.

Източник:БГНЕС