ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Ако работите с други хора, рано или късно почти неизбежно ще се сблъскате с необходимостта от разрешаване на конфликти. Може да се наложи да посредничите при спор между двама членове на вашия отдел. Или може да откриете, че сте ядосани от нещо, което колега е казал за вас на среща. Или може да се наложи да разрешите конфликт с клиент за пропуснат краен срок. В организациите конфликтите са неизбежни и добрите инструменти за управление на конфликти са от съществено значение.

Какво представляват методите за разрешаване на конфликти и как може да ги използвате за уреждане на спорове на работното си място?

Разрешаването на конфликт може да се определи като неформален или формален процес, който две или повече страни използват, за да намерят мирно решение на своя спор.

Редица често срещани когнитивни и емоционални капани, много от които несъзнателни, могат да изострят конфликта и да допринесат за необходимостта от разрешаване на конфликта:

• Интерпретации за справедливост от нашата гледна точка. Вместо да решаваме какво е справедливо от позиция на неутралност, ние тълкуваме какво би било най-справедливо за нас, след което оправдаваме това предпочитание въз основа на справедливостта. Например всеки от ръководителите на отдели смята, че заслужава лъвския дял от годишния бюджет. Разногласията относно това, което е справедливо, водят до сблъсъци.

• Прекалена самоувереност. Ако сме склонни да бъдем прекалено уверени в нашите преценки това може да ни доведе  до нереалистични очаквания. Например, ако един адвокат е прекалено уверен относно шансовете си да спечели дадено дело, може да се окаже грешка, която да накара него и клиентите му  да избегнат споразумение чрез преговори, което би им спестило време и пари.

• Избягване на конфликти. Тъй като отрицателните емоции ни причиняват дискомфорт и страдание, може да се опитаме да ги подтиснем, надявайки се, че чувствата ни ще се разсеят с времето. Всъщност конфликтът има тенденция да става все по-задълбочен и страните имат по-голяма нужда от разрешаване на конфликта, когато избягват да се справят със силните си емоции.

Имайки предвид тези и други емоционални капани, как можете да проведете конструктивен процес за разрешаване на конфликти на работното място и в други области? Конфликтите могат да бъдат разрешени по различни начини, включително преговори, посредничество, арбитраж и съдебни спорове.

• Преговори. При разрешаването на конфликти можете и трябва да използвате същите принципи на съвместни преговори, които използвате при сключването на сделки. Например, трябва да се стремите да проучите интересите, стоящи в основата на позициите на страните, като например желание за разрешаване на спор без привличане на негативна публичност или за възстановяване на увредени бизнес отношения. Освен това определете най-добрата си алтернатива  – какво ще направите, ако не успеете да постигнете споразумение, като например намиране на нов партньор или завеждане на дело. Като обмисляте варианти и търсите компромиси между проблемите, може да успеете да договорите задоволителен изход от вашия спор без помощта на външни страни.

• Медиация. При медиацията спорещите привличат обучена, неутрална трета страна, която да им помогне да постигнат консенсус. Вместо да налага решение, професионалният медиатор насърчава спорещите да проучат интересите, които стоят в основата на техните позиции. Работейки със страните както заедно, така и поотделно, медиаторите се стремят да им помогнат да открият решение, което е устойчиво, доброволно и необвързващо.

• Арбитраж. При арбитраж, който може да наподобява съдебен процес, неутрална трета страна служи като съдия, който взема решения за прекратяване на спора. Арбитърът изслушва аргументите и доказателствата, представени от всяка страна, след което постановява обвързващо и често поверително решение. Въпреки че спорещите обикновено не могат да обжалват решението на арбитър, те могат да договорят повечето аспекти на арбитражния процес, включително дали ще присъстват адвокати и какви стандарти за доказване ще бъдат използвани.

• Съд. В граждански съдебен процес ответник и ищец се изправят пред съдия , които претегля доказателствата и взема решение като по този начин разрешава спора.

Като цяло има смисъл да започнете от по-малко скъпи, по-малко формални процедури за разрешаване на конфликти, като преговори и медиация, преди да поемете по-големите ангажименти, свързани с  пари и време, които арбитражът и съдебният спор често изискват.

Обучението за разрешаване на конфликти може допълнително да подобри способността ви да преговаряте задоволително.

Свържете се с нас за повече информация относно обученията ни за разрешаване на конфликти, които са насочени в различни сфери. Контакт