Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение

Дигиталният начин на живот е засегнал почти всеки аспект от живота ни. И това включва родителството.

Отминаха дните, когато децата бяха строго дисциплинирани и наказвани за всякакви грешки. Вместо това фокусът на родителството през последните няколко години се измести към методите за отглеждане, ориентирани към детето. В резултат на това днешните деца  рядко биват държани отговорни за действията си.

Статия на Washington Post обвинява за тази промяна преуморените родители, които са твърде уморени, за да учат на морални ценности децата си. Вместо това децата учат за това какво е правилно и грешно от телевизионни предавания и онлайн видеоклипове. И по-често тези видеоклипове са неподходящи за тяхната възраст. Нито дават истински морален урок.

Сега, повече от всякога, нашите деца се нуждаят от напътствия. Около тях има твърде много разсейване, което може да ги подведе. И на нас, възрастните и учителите, се пада да ги насочим в правия път. Те гледат на нас като на модел за подражание. Ако искаме те да израснат като продуктивни членове на обществото, трябва да ги научим как.

Какво представляват моралните ценности?

„Моралът“ е нашето собствено усещане за това кое е правилно и грешно въз основа на индивидуалния и колективен опит, който ни свързва като общество.

По същество моралните ценности са черти на личността, които ни водят в преценката и решенията въз основа на това, което смятаме за правилно или грешно. Тъй като всеки от нас има различен опит, моралните ценности могат да варират от човек на човек. Ето защо ние имаме различни реакции към различни видове ситуации. И през повечето време ценностите на човека са отражение на средата, в която е израснал.

Значение на моралните ценности при децата

Моралните ценности са важни във всеки етап от живота. Но повечето от ценностите, които имаме като възрастни,  обикновено са се формирали през детските години. Ето защо е важно да учим децата си на ценностите, които искаме да имат като възрастни.

Тези осем причини очертават важността на моралните ценности при децата:

1. Изгражда техния характер
Познаването на добри морални ценности като доброта, смирение, смелост и състрадание в ранна възраст изгражда характера на детето. Ето защо е важно да започнете да ги учите на морални ценности, докато са още деца. Тези ценности ги оформят, за да станат хората, които искате да бъдат.

2. Помага им да различават правилното от грешното
Все по-често в новините се чува за деца извършили кражба, сбиване… Въпреки че това може да звучи шокиращо, не всички подобни действия достигат до нас.

Доклад в The Guardian през 2017 г. говори за деца, които са извършили дребни кражби като се установява повечето от тях са били без един родител или изобщо са нямали родители. Нямали възрастен около тях, който да ги насочва и учи на правилни ценности.

Това са крайни примери за деца, които нямат представа за правилно и грешно. Но не забравяйте, че децата попиват всичко като гъба. Когато направят нещо нередно и никой не си направи труда да ги поправи, те ще започнат да мислят, че е напълно добре да го направят отново. Докато тези дребни грешки не се превръщат в големи, които могат да ги пратят в затвора.

3. Променя възприятието им за света
Когато децата могат да различат кое е правилно и кое грешно, те също могат да определят доброто и лошото. Това помага да се оформи тяхното възприятие за света. Дете, което има силен морален компас, няма просто да стои безучастно, когато се случи несправедливост. То ще предприеме действия, за да го коригира по какъвто начин му е възможно към даден момент.

4. Определя поведението им като възрастни

Ценностите, на които учим децата си днес, ще определят как ще се държат те, когато станат възрастни.

5. Бори се с лошото влияние от връстниците
Нормално е децата и юношите да гледат какво правят приятелите им. От стила на облекло до избора на музика, натискът от връстници играе важна роля при техните решения и поведение.

Но според проучване децата, които са израснали със силни морални основи, са по-способни да устоят на негативния натиск от връстниците си. Освен това са по-сигурни в себе си. Те рядко изпитват нужда да следват тенденцията, което ги прави по-малко вероятно да се поддадат на лошо влияние.

6. Помага им да се справят с трудни ситуации
Един от най-сериочните проблеми, с които се сблъскват  младежи днес, е депресията. И стресовите ситуации могат да бъдат много по тежки за преживяване за децата, които не са имали много надзор от страна на възрастните в живота си.

Ученето им да различават доброто от лошото им помага да вземат по-добри решения. Това от своя страна им дава смелост да се справят с трудни ситуации.

7. Повишава самочувствието
Правенето на добри неща помага на децата да се чувстват добре със себе си, като например когато са доброволци в някаква кауза. Това вълнуващо чувство да можеш  да помагаш на другите не е присъщо само на възрастните. Усещат го и децата. Това самоутвърждаване помага за повишаване на тяхното самочувствие, което от своя страна им помага да изградят положителни взаимоотношения.

8. Учи ги да мислят за другите
Обучението на децата на отговорност в ранна възраст им помага да разберат своята цел в обществото. Те ще осъзнаят, че светът не се върти около тях и че имат дълг към своите ближни. Това ще ги научи да бъдат по-безкористни и да поставят нуждите на другите пред себе си.

В крайна сметка, наша отговорност като възрастни е да се уверим, че нашите деца ще станат продуктивни членове на обществото. Няма по-добро време от днес да ги превърнем в надеждни и отговорни възрастни.

Свържете се с нас чрез формата за КОНТАКТ, ако желаете да се включите в обучението за педагогически специалисти на тема: Изграждане на морални и нравствени ценности у подрастващото поколение