Идеи за БДП за деца между 7 и 11 години

Идеи за обучение за деца между 7-11 години

Вижте също: Идеи за обучение на деца между 2 и 7 години

Повечето деца в тази възрастова група имат по-добро разбиране за смъртта и нараняването, отколкото повечето хора си мислят. С чувствителност трябва да се развиват и надграждат знанията и ангажираността на децата с концепциите за опасности (неща, които са опасни); поемане на рискове (неща, които правят и които ги излагат на опасност); и последствията от поемането на риск (смърт и нараняване).

Направете дискусия

След това можете да използвате резултатите от дискусията, за да подготвите допълнителни уроци по пътна безопасност по-въпросите, които са били най-интересни или по тези, по които се е оказало, че децата нямат достатъчно знания.

За началото на дискусията можете да покажете подходящ видеоклип, който после да коментирате или да използвате някои от тези въпроси като отправна точка:

  • Започнете с най-основното. Кой може да ми каже как безопасно се пресича пътя?
  • Всички ли правят така? Има ли някои от вас, който е пресичал на места, които са опасни или е бил каран да пресича на такива места от някой друг? Хайде всеки да разкаже по една такава история, на която е бил свидетел или самият той е бил участник!( Историите и отговорите обикновено ще овключват обяснения като, че са бързали, трябвало е да пресекат от другата страна, не са се замислили или даже защото е било вълнуващо).Попитайте ги как тези случки са ги накарали да се почувстват.
  • Какво се случва на децата, които пресичат пеш или са на колело и биват ударени от кола или по-голямо превозно средство като камион?  (Отговорите вероятно ще включват смърт и различни наранявания.) Попитайте ги, ако някой сериозно е наранен след такъв индицент как смятат, че това би повияло неговия живот. (Например, те може да имат нужда да използват инвалидна количка и никога да не могат да ходят отново) Ако никога не може да ходите отново как това би повлияло на живота ви? ( Отговорите в вероятно да включват неща като невъзможност да играят футбол, да танцуват)
  • Как шофьорите понякога нарушават правилата и поставят останалите хора в опасност? (Вероятните отговори може да включват твърде бързо карана, разсейване, каране в нетрезво състояние и др.
  • Ако се опитвате да пресечете пътя и виждате, че идва кола, можете ли да кажете колко бързо тя ще дойде до мястото, където сте вие? ( Не, защото това зависи колко бързо кара шофьорът и дали той няма да увеличи или намали скоростта междувременно).
  • Защо карането по-бавно е по-безопасно? (Ако имате възможност покажете им графики с дължината на спиране на колите при различна скорост.)
  • Някой знае ли какво е ограничението на скоростта на главния път, който е най-близо до училището? Мислите ли, че шофьорите спазват това ограничение? Има ли знаци и маркировка, които да напомнят на шофьорите, че шофират близо до училище и те трябва да бъдат по-внимателни?
  • Някои има ли идеи как може да се насърчат шофьорите да карат по-безопасно на подобни места? (Отговорите могат да включват поставянето на плакати, писма до родителите, разговори с родителите.)

Напишете или прочетете история и разиграйте сценарий

Прочетете история и я обсъдете или изиграйте сценарий с децата за някой, който е пострадал при катастрофа. Какво е станало? Защо? Какви избори са направили героите, които са довели до инцидента?

Бъдете посланици на пътната безопасност

Накарайте децата да пишат стихотворения или песни за пътната безопасност за по-малки деца, за да им помогнете да ги преподават като основни уроци по пътна безопасност.
Накарайте по-големите деца да ги изпълняват пред по-малките. Правейки това, вие ще помогнете на по-големите деца да потвърдят важността на посланията. Можете също да използвате това като възможност да помолите по-големите деца да се грижат за по-малките. Имате ли по-малка сестра или брат? Наистина е важно родителите ви или вие винаги да ги държите за ръка, да ги държите далеч от пътищата и да ги научите как да пресичат безопасно.

Изучавайте пътната безопасност свързано с математиката и науката

Намерете предварително информация като например колко души загиват и са ранени по пътищата всяка година и накарайте децата да смятат, за да разберат  колко класни стаи като тяхната са убити или ранени всяка година.

Проучете свойствата на отразяващи и флуоресцентни материали, като използвате жилетка с висока видимост и затъмнени стаи и фенери.