ИГРОВИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧЕБНИЯ ТРУД

В съвременното образование иновациите навлизат във всички области. Утвърдените от миналото структури и подходи достигат във все по-малка степен до съзнанието и вниманието на децата и учениците. Чрез игровизация, педагозите получават мощен инструмент за повишаване усвояемостта на преподавания материал. Прилагането на игрови елементи в неигрови ситуации  все повече навлиза в процеса на обучение. Самите педагози възприемат по-лесно знания и придобиват умения, чрез прилагането на игрови модели в повишаването на квалификацията им. Учениците също показват по-високи постижения, когато игровизацията е част от обучението им. 

Педагогиката и психологията отдавна са установили, че играта е водещ тип дейност при децата и учениците. Чрез нея се развиват всички останали дейности и детето се подготвя за учене, труд и за пълноценен живот като възрастен. 

По време на нашето обучение, насочено към педагогическите специалисти, участниците имат възможност да участват в симулативни ситуации, като им се поставят конкретни практически задачи свързани с проблематиката на темата.

Игровизацията в обучението и защо е важна

Игровизацията, наричана още и геймификация (от анг. „game“- игра) е процес на използване на игрови елементи в неигрови контекст. Тя има много предимства пред традиционните подходи за обучение, включително:

 • Повишаване нивата на мотивация на обучаемите
 • Подобряване на запаметяването и запазването на знания за по-дълъг период
 • По-добро ангажиране на обучаемите чрез социални механизми като значки, точки или класации

В нашия модерен свят технологиите естествено са движеща сила зад ученето и разработването на учебни програми. За да постигнат по-добри резултати от обучаемите, днешните преподаватели все повече използват авангардни цифрови инструменти и стратегии в своите методи на преподаване. Геймификацията е една от тези стратегии, използвана все повече от учителите по света. Използването на игрови елементи може да повлияе положително на ангажираността и сътрудничеството на учениците, което им позволява да учат по-ефективно.

Игровизацията  може да бъде полезна, защото чрез игрите се създават умения за цял живот, като решаване на проблеми, критично мислене, социално съзнание, сътрудничество и сътрудничество. Игрите също така мотивират хората, повишават интереса към определени предмети, намаляват степента на отпадане сред учащите, подобряват оценките и подобряват когнитивните им способности.

Психология на игровизацията

Психологията на игровизацията е област, която изучава поведението на потребителите в игровизирани системи или процеси. С други думи, фокусира се върху това как да разберем и повлияем на поведението на хората чрез игрови методи. Проучванията показват, че мозъкът работи в хармония с геймификацията и че той предизвиква освобождаването на допамин, което дава на играчите повишено чувство на мотивация и удоволствие. Но как точно?

1. Геймификацията свързва хората на емоционално ниво

Емоциите могат да бъдат мощен инструмент за учене. Те спомагат за по-ефективното кодиране и извличане на информация, правейки процеса на обучение много по-ефективен. Геймификацията създава емоционална връзка между съдържанието и учениците. Той силно влияе на вниманието на индивидите, което ги прави по-възприемчиви към учене. Освен това, допаминът, невротрансмитер, свързан с ученето и паметта, също се освобождава от хипокампуса, което помага да се запази фокусът върху дадена задача.

2. Историите са по-лесни за обработка от мозъка, отколкото фактите

Мозъкът обработва истории по-ефективно, отколкото низ от факти. Поради тази причина разказването на истории е фантастичен начин за предоставяне на нова информация на учениците. Геймификацията има голяма полза от използването на тази стратегия, тъй като игрите често включват елементи за разказване на истории като фон, герои, сюжетни обрати и други.

3. Игровизацията подобрява отделянето на ендорфин

Ендорфините са естествени болкоуспокояващи, които подобряват релаксацията, спокойствието и фокуса. Те се произвеждат естествено от тялото, докато играете игри и извършвате други ангажиращи дейности. Стратегиите за геймификация подобряват освобождаването на ендорфини, помагайки за създаването на среда, идеална за фокусирано обучение.

4. Игровизацията поддържа мозъка ви здрав

Игрите насърчават невропластичността, която е способността на мозъка да реагира на различни стимули и да развива нови връзки. Този вид обучение може да укрепи невронните пътища, да повиши когнитивните умения като памет и внимание, да подобри креативността и уменията за решаване на проблеми и да помогне за предотвратяване на свързания с възрастта когнитивен спад.

Трябва да се направи и разлика между игри в образователния процес и игровизацията

Обучението, базирано на игри, прави игрите част от учебния процес. Това е метод на обучение, при който учениците усвояват специфични умения или знания от игра на действителна игра. Този тип обучение приема образователно съдържание и го трансформира в игра, която учениците могат да играят. От друга страна, геймификацията използва само елементи на играта в контекст извън играта, за да подобри разбирането на съдържанието и да насърчи по-доброто запазване на информацията. Основната цел все още е да се подобри ангажираността на учениците, но геймификацията не цели непременно да ги научи на нещо ново.

Стратегии за игровизация

Има различни стратегии за игровизация, които можете да включите във вашата учебна среда. Най-популярните са:

 • Точкови системи
  Присвояването на точки за изпълнение на различни задачи може да насърчи хората да работят усилено. То също така предоставя точно представяне на тяхното ниво на усилия, за да покаже колко са напреднали през целия курс или урок.
 • Значки
  Значките са фантастичен начин да признаете и възнаградите хората за техните усилия. Значката е награда, дадена под формата на виртуален обект или по друг начин. Това е фантастичен начин да покажете, че цените упоритата работа и усилията, вложени в задачата.
 • Класации
  Класациите са страхотни за създаване на конкуренция сред учениците, тъй като те ще искат да видят името си на върха и в резултат на това ще работят по-усърдно. Можете дори да създадете отделни класации, базирани на различни отбори, като разделяте индивидите на по-малки групи за по-добра конкуренция.
 • Предизвикателства
  Предизвикателството е задача, която изисква от индивида да изпълни нещо, използвайки своето време и усилия, но това няма отрицателно въздействие, ако не бъде изпълнено или направено неправилно. Предизвикателствата могат да включват стратегии за учене като решаване на проблеми, при които хората трябва да мислят извън рамките, за да разработят решение.
 • Други техники или стратегии за геймификация могат да включват елемента на изненада и да позволят на потребителите да „отключат“ определени функции или съдържание в играта, като изпълнят задача.