Играта като интерактивен метод на обучение

Играта като интерактивен метод на обучение

През последните години интерактивните методите са особено актуални и темата за тяхното използване в префесионалната подготовка на педагогическите кадри заслужава специално внимание. Играта като интерактивен метод на обучение способства за преодоляване на стереотипите в обучението, за изработване на нови подходи към професионалните ситуации, съдейства за развитие на творчески способности.


Интерактивното обучение по своята същност представлява специална форма на организация на когнитивни дейности, която е подчинена на определена познавателна цел. Учебният процес е организиран по такъв начин, че на практика всички обучавани се оказват увлечени в него, т.е. те имат възможност да разберат, обмислят и изразят това, което знаят. Интерактивното обучение се реализира чрез диалог между обучаващ и обучаван, както и между самите обучавани.

По всяка от педагогическите дисциплини могат да се прилагат различни интерактивни методи на обучение. От особено значение е техният подбор. Той зависи от целите, които си поставя преподавателя; от спецификата на учебната дисциплина; от типа на учебните задачи; от познавателните възможности и компетенции на учащите за прилагане на отделните методи; от предпочитанията на двата субекта; от наличието на материална база и др.

Ето как една позната на всички игра може да бъде включена като част от образователния процес по чужд език:

Игра БЕСЕНИЦА

Целта на играта е да се преговори лексиката и е особено подходяща за преговорни уроци, но може да се използва и за упражняване и на нова лексика. Подходяща е както за начинаещи, така и за средно напреднали, тъй като могат да се използват различни теми (думи).

Времетраенето на играта е около 5-10 минути и може да се играе по двойки, малки групи и големи групи. Всичко, от което имате нужда като материали е маркер и дъска.

Стъпки за провеждането:

  1. Учителят си намисля дума и написва един ред с чертички, като всяка чертичка отговаря на една буква от търсената дума и рисува една бесилка.
  2. Обучаемите правят предположение за дадена буква. Ако буквата се съдържа в търсената дума, учителят я въвежда на мястото на чертичката (ако се съдържаняколко пъти, се въвежда на всички места).
  3. В противен случай, ако в думата няма такава буква, буквата се записва в реда с грешки, а на бесилката се рисува главата на обесеното човече.
  4. При всяка грешка се рисува дадена част от тялото на човечето и когато то се нарисува изцяло, играта приключва с поражение.
  5. От друга страна, ако обучаемите успеят да отгатна думата преди човечето да бъде обесено, те са победители.

Идеи за адаптиране и надграждане:

  1. За начинаещи и деца – може да даде първата или първата и последната буква на думата.
  2. Вместо учителят, обучаемите могат да се редуват да си намислят думи и да играят с останалите от класа.

page9image15728

Разгледайте нашите обучения за педагогически екипи тук: Обучения