Етично отразяване на децата в медиите

Етичното отразяване на деца бе темата в „Медиите ON AIR” на 25 юни, като част от кампанията „Моят глас е важен“
Насочване на вниманието към етичното отразяване на деца в медиите е една от целите на съвместната кампания на Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България „Моят глас е важен“.

„Национално проучване на УНИЦЕФ показа, че в 80% от случаите, в които децата изобщо попадат в медиите, това става с негативна конотация. Още по-лошо е, че се нарушават основни права на децата. Те или се представят като безмълвни жертви, или като мили сладки същества – коментира Ивайло Спасов. – Децата не са безмълвни обекти, подвластни на възрастните. Още с раждането си имат човешки и граждански права, също като нас пълнолетните, имат мнение и отношение към процесите, които се случват в техния живот. За жалост повечето медии не дават възможност да се чуе гласът им“.

Ивайло Спасов засегна въпроса и с неразбирането от страна на институциите за това кога е важно да се скрие и кога да се покаже лицето на дете, обект на медийно отразяване.

„Трябва да крием лицата, когато децата са уязвими, свидетели или жертви на престъпление. Но когато разказваме положителен случай, няма причина за такава мярка“, заяви той, като добави, че конвенцията за правата на децата изрично упоменава правото им не само на достъп до информация, но и на възможност да предоставят информация.

Целия разговор вижте във видеото на източника Bulgaria ON AIR.