РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Емоционална интелигентност: Какво могат да направят учителите
Дейности и ресурси, които да помогнат на учениците да развият своята емоционална интелигентност.

Дори ако вашето училище не е въвело официална програма в подкрепа на социално и емоционално обучение, има много дейности, които можете да инициирате  в собствената си класна стая. Като начало емоционално интелигентният учител е първата стъпка към емоционално интелигентна класна стая. Помислете как вашето собствено общуване и отношение към учениците моделира емоционалната интелигентност.

Ето някои дейности и ресурси, насочени към учениците, които можете да използвате в подкрепа на вашите усилия в класната стая:

  • Сутрешни срещи на класа. Започването на деня със сутрешна класна среща предоставя множество възможности за подпомагане на социалното и емоционално учене: помага за изграждането на чувство за общност, създава климат на доверие, насърчава уважително общуване.
  • Въведете писането в дневник. Този познат образователен инструмент може да бъде ефективен начин да помогнете на учениците да развият самосъзнание.
  • Подчертайте отговорността. Формализирайте задачите във вашата класна стая, като поддържането на дъската, носене на документи в училищната административна стая. Такива задължения помагат за насърчаване на чувството за отговорност сред вашите ученици и предоставят на всеки възможността да допринесе за ежедневното управление на класната стая.
  • Насърчавайте креативността. Креативността е най-необходима във времена на емоционални трудности, като например когато сме разочаровани или ядосани. Предоставяйки на вашите ученици постоянни възможности да изразят своята креативност, вие също така ще им помогнете да се справят с неизбежните трудности, които животът им поднася.

В нашите обучения за развиване на емоционалната интелигентност, насочени към педагогическите специалисти ще получите практическа информация и насоки, които може да приложите в работата си.

Как да откривате случаи на лошо представяне в емоционалната област, как да разпозвавате емоциите в другите, как да управлявате емоционалността, да развивате устойчивост и предотвратяване на междуличностните конфликти.

Може да се свържете за повече информация и включване в обученията ни от тук: Контакт или на телефон: +359 882 799 961