Използване на метода геймификация за мотивиране на служителите за повече движение

Какво е геймификация?

„Gamification“ е термин, използван за описване на процеса на мотивация и ангажираност чрез подобни на игра елементи. Среща се също като игровизация. Идва от идеята, че можем бавно да подтикваме хората да променят лошия навик в здравословен чрез малки награди, напомняния и забавления. За целта можем да използваме подобни на игра елементи като даване на точки за определени действия, класации и най-важното – създаване на конкуренция!

Ключов момент в интервенциите, които използват игровизацията е, че изглеждат като приятелско предизвикателство между колегите. И методът може да се използва в най-различни насоки за мотивиране, включително за мотивация за повече активност на работното място. Например може колегите да се състезават кой ще извърви най-много стъпки за един ден и тогава опитвайки се да победят в приятелска конкуренция отделните служители ще се забавляват тренирайки.  Методът е полезен инструмент за увеличаване на ангажираността, признанието, удовлетвореността от работата и ето защо толкова много големи и известни компании използват геймификацията на работното място. Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Disney, Dell, Nike, Samsung, Volkswagen и много други големи компании имат елементи на геймификация, за да поддържат служителите си здрави и активни.

Как работи геймификацията?

Психологически принципи

  • Хората са по-скоро мотивирани от загуби, отколкото от печалби
  • Ползата спада, когато една и съща система се използва дълго с течение на времето. Всяка игра трябва да има нови допълнения или условия, които да поддържат играчите заинтересовани.
  • Хората са по-мотивирани да променят поведението си, ако са определили времеви рамки.
  • Наличието на определено време за постигане на крайните цели е по-полезно от неясна времева рамка.
  • Съществува и „ефектът на ново стартиране“, при който, ако участниците не могат да достигнат целта в зададения срок, те се чувстват демотивирани да продължат повече. Новият старт периодично помага на участниците, като им позволява да започнат отново и възстановява мотивацията за успех този път.

В публикация в Европейското списание за обществено здраве, се обсъжда програмата „Beat the Street“. Тази интервенция е проведена в 18 общности в Обединеното кралство, където са участвали 300 053 души. „Beat the Street“ има за цел да превърне цял град в игра и да може да се регистрира всяка физическа активност. Специални четци били поставени на различни места около всяка от 18-те общности, където участниците можели да записват цифрово своите пешеходни или колоездачни пътувания. Участниците биха могли да сравнят своя напредък с други участници онлайн и да видят напредък към целите си. Експериментът „Beat the Street“се оказва огромен успех и показва, че геймификацията може да се приложи дори и извън работните места и да се разшири до много голяма група от хора успешно.

Насърчаването на физическата активност е важно, тъй като може да осигури ранна намеса в заседналия начин на живот. Заседналият начин на живот и заседналото поведение са нарастващ проблем, особено на работните места. Многобройни изследвания свързват заседналия начин на живот като рисков фактор за неинфекциозни заболявания (затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови заболявания) и преждевременна смърт по целия свят.

Както вече споменахме, методът може да се използва успешно за мотивация на различни групи хора. Освен на работното място, методът последните години се използва много успешно и в обучителния процес.

В Институт за човешки ресурси провеждаме практически обучения, както за мотивация на служителите в дадена компания, така и специализирани обучения за учители и педагогически персонал, които да използват метода на игровизация в учебно възпитателния процес за повишаване на учебните резултати.

Свържете се с нас за повече информация относно обученията, които провеждаме: Контакт